EÚ chce revidovať smernicu na ochranu pamiatok a kultúrneho bohatstva

Brusel 19. februára (TASR) – Európska komisia prijme nové opatrenie na pomoc členským štátom EÚ pri navrátení národného kultúrneho bohatstva, nezákonne vyvezeného z ich územia. Podpredseda EK Antonio Tajani dnes navrhol, aby sa posilnila možnosť reštitúcie pre členské štáty, pretože súčasná legislatíva sa ukazuje ako nedostatočne účinná.

Navrhované zmeny by mali zaistiť vrátenie väčšieho počtu predmetov a predĺžila by sa aj lehota na podanie žiadostí o reštitúciu. Navrhované úpravy by sa uplatňovali na predmety označené ako „národné kultúrne bohatstvo“, nezákonne vyvezené po roku 1993, ktoré sa teraz nachádzajú na území iného členského štátu.

Každý vlastník predmetu, ktorý by požadoval kompenzáciu za jeho vrátenie, by musel dokázať, že ho nenadobudol vedome nezákonným spôsobom. Zároveň by sa zlepšila výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi o pohybe predmetov značnej kultúrnej hodnoty.

„Ochrana kultúrneho dedičstva všetkých členských štátov má pre Európsku úniu veľký význam. Náš návrh je potrebný na ďalšie posilnenie účinnosti boja proti nedovolenému obchodovaniu s takýmito predmetmi. Škodlivý vplyv na naše národné kultúrne bohatstvo predstavuje vážnu hrozbu pre zachovanie koreňov a dejín našej civilizácie,“ uviedol Tajani, inak eurokomisár pre priemysel a podnikanie.

O návrhu na aktualizáciu smernice sa bude diskutovať na úrovni Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Po jeho prijatí budú mať členské štáty jeden rok na dosiahnutie súladu s novými ustanoveniami.

Z vnútroštátnych správ a hodnotení EK vyplýva, že smernica sa využíva zriedkavo a má obmedzený účinok. Vo svojej súčasnej podobe dostatočne neodrádza páchateľov trestných činov, ktorí sa zameriavajú osobitne na kultúrne pamiatky, ani nebráni obchodovaniu s nimi.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy