EÚ chce rozšíriť systém RASFF aj na boj proti podvodom s potravinami

Brusel 10. júna (TASR) – V roku 2012 sa takmer polovica oznámení v rámci Európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) týkalo potravín a krmív odmietnutých na vonkajších hraniciach EÚ vzhľadom na riziko, ktoré predstavovali pre bezpečnosť potravín.

Uviedla to dnes Európska komisia (EK) vo výročnej správe o RASFF na rok 2012. Systém RASFF bol spustený pred viac ako 30 rokmi. Ide o nástroj na výmenu informácií, ktorý uľahčuje cezhraničný tok údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť potravín a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre občanov Európy.

"Aj keď škandál s konským mäsom, ktorý sa nedávno objavoval v titulkoch hlavných správ, neprepukol v uvedenom sledovanom období, je dôležité zdôrazniť, že vďaka existencii systému RASFF si orgány pre bezpečnosť potravín v EÚ v roku 2012 mohli rýchlo vymeniť informácie. V dôsledku toho bolo možné zistiť pôvod produktov a stiahnuť ich z trhu," uviedol komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg v súvislosti s výročnou správnou.

Borg upozornil, že EK má v úmysle rozšíriť rozsah pôsobnosti systému RASFF aj na boj proti podvodom s potravinami. Je to v dôsledku škandálu s konským mäsom zistenom v potravinách označených ako hovädzie mäso.

V roku 2012 bolo 8797 oznámení v rámci systému RASFF, čo predstavuje 3,9-% zníženie v porovnaní s rokom 2011.

Celkovo došlo k 526 varovným oznámeniam o vážnych rizikách zistených vo výrobkoch na trhu, čo v porovnaní s rokom 2011 znamená zníženie o 14 %.

Ak sa zistia problémy s nejakým výrobkom, systém RASFF o tom informuje dotknutú krajinu, aby prijala nápravné opatrenia a predišla opakovaniu problému. Ak sa odhalí vážny a pretrvávajúci problém, EK zašle vnútroštátnym orgánom príslušnej krajiny list so žiadosťou o urýchlené prijatie nápravných opatrení, akými môže byť odňatie licencie, zablokovanie vývozu alebo zintenzívnenie kontrol.

Z 3516 pôvodných oznámení zaslaných v rámci systému RASFF v roku 2012 sa 332 týkalo krmív (9,4 %) a 299 oznámení (8,5 %) materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Potravín sa týkalo 2885 pôvodných oznámení.

Medzi najzávažnejšie oznámenia patrila séria otrávení alkoholom v Českej republike. V septembri 2012 český úrad pre bezpečnosť potravín informoval systém RASFF, že došlo k otrave osôb metanolom po tom, ako vypili "čapované" liehoviny. Nekvalitná liehovina vyústila do straty 36 životov. České úrady využili systém RASFF, aby urýchlene informovali svojich partnerov v EÚ o vyšetrovaní a opatreniach, ktoré prijali, a tieto informácie aktualizovali.

Český metanolový škandál a škandál s konským mäsom poukázali na oprávnenú potrebu výmeny informácií o prípadoch podvodov s potravinami, ktoré sú novým javom. Na riešenie tohto problému EK prijala päťbodový akčný plán, na základe ktorého sa stanoví postup pre rýchlu výmenu informácií a varovaní v prípadoch, ktoré môžu byť podvodmi s potravinami.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll