EÚ chce účinnejšie chrániť podniky pred klamlivými marketingovými postupmi

Brusel 27. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predstavila rad opatrení na riešenie otázky marketingových podvodov. Cieľom je lepšie chrániť podniky, živnostníkov a mimovládne organizácie v celej Európe pred nečestnými obchodníkmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá a používajú podvodné marketingové postupy.

Medzi podvodné marketingové postupy patria napríklad praktiky podvodných adresárových spoločností alebo zasielanie formulárov so žiadosťou, aby podniky zdanlivo bezplatne aktualizovali svoje údaje v ich adresároch, a potom im účtujú ročné poplatky.

Voči podvodníkom, ktorí často podliehajú inej jurisdikcii v rámci EÚ, sú obzvlášť zraniteľné malé podniky. Presadzovanie práva je v takýchto prípadoch ťažké.

Komisia preto oznámila, že plánuje zlepšiť existujúcu smernicu o klamlivej a porovnávacej reklame, aby došlo k zakázaniu praktík, ako je napríklad utajenie obchodného účelu oznámenia, a aby sa zároveň posilnilo presadzovanie existujúcich právnych predpisov v prípadoch, ktoré majú cezhraničný charakter.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová, ktorá presadzuje obnovenú smernicu, uviedla, že vďaka novému komplexnému plánu boj proti praktikám podvodných adresárových spoločností, s falošnými faktúrami a podobnými podvodmi, bude oveľa úspešnejší.

"Malé podniky sú oporným pilierom európskeho hospodárstva a len ťažko si môžu dovoliť prichádzať o peniaze kvôli podvodníkom. Sme rozhodnutí zvýšiť bezpečnosť podnikania v Európe,“ uviedla v tejto súvislosti Redingová.

Podľa správy EK v dôsledku rozšírenia techník hromadného marketingu môžu najaktívnejší prevádzkovatelia podvodných adresárov údajne odoslať až šesť miliónov formulárov ročne. Finančné škody, ktoré jednotlivé spoločnosti v dôsledku podvodov s takýmito adresármi utrpeli, podľa odhadov dosahujú výšku 1000 až 5000 eur ročne na jednu spoločnosť. Až 99 percent všetkých podnikov v EÚ predstavuje 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré v rokoch 2002-2010 vytvorili 85 percent nových pracovných miest v EÚ.

Tieto podniky sú hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu a ich práva by mali byť chránené, uvádza sa v správe EK.

Komisia v záujme zlepšenia súčasných pravidiel plánuje v priebehu roku 2013 po dôkladnom posúdení vplyvu predložiť príslušný návrh novej smernice.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed