EÚ chce vďaka systému EURODAC rýchlejšie a účinnejšie posudzovať žiadosti o azyl

Brusel 30. mája (TASR) – V roku 2011 dostalo 27 členských štátov EÚ viac ako 300.000 žiadostí o azyl, čo predstavuje nárast o 16,2 percenta v porovnaní s rokom 2010, uviedla v dnešnej správe pre médiá Európska komisia (EK).

Hoci uvedené číslo ani zďaleka nedosahuje maximálnu hodnotu, ktorá bola zaznamenaná v roku 2001 (425.000 žiadostí), zvýšený prílev žiadostí o azyl môže vyvolať nadmerný tlak na kapacity niektorých členských štátov ohľadne prijímania žiadateľov o azyl.

Komisia preto dnes navrhla zlepšenie celkovej účinnosti systému EURODAC, ktorý umožňuje rýchle a správne určiť členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl.

"Nový návrh týkajúci sa systému EURODAC je neoddeliteľnou súčasťou balíka opatrení potrebných na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému. Umožňuje, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva za veľmi obmedzených a presne stanovených okolností a na účel predchádzania najzávažnejším trestným činom vrátane terorizmu a boja proti nim overovali odtlačky prstov v databáze systému EURODAC," uviedla v tejto súvislosti komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisárska spresnila, že sa zlepšili a sprísnili techniky vyhľadávania osôb podľa odtlačkov prstov vo vnútroštátnych a medzinárodných databázach, ktoré zaručujú dodržiavanie základných práv a súkromia a zároveň nemajú nepriaznivý vplyv na právo na azyl.

Systém EURODAC, ktorý slúži na zhromažďovanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl, je v prevádzke od roku 2003 a tvorí základnú súčasť spoločného európskeho azylového systému.

Dnes predložený návrh EK poskytuje možnosť, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva mohli na žiadosť členských štátov EÚ využívať databázu systému EURODAC na účel prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a ďalších závažných trestných činov.

Porovnávanie odtlačkov prstov, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány presadzovania práva v členských štátoch a Europol, s odtlačkami uloženými v databáze systému EURODAC bude možné iba v určitých prípadoch, a to za jasne stanovených podmienok. Tento návrh výslovne vylučuje možnosť, aby orgány presadzovania práva systematicky vyhľadávali v databáze systému EURODAC, a zakazuje im poskytovať získané osobné údaje tretím krajinám, organizáciám alebo subjektom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl