EÚ chce zabrániť tomu, aby obchod s nerastami podporoval ozbrojené konflikty

Brusel 5. marca (TASR) – Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht a šéfka európskej diplomacie Catherine Ashtonová dnes navrhli integrovaný prístup EÚ s cieľom zabrániť, aby sa zisky z obchodovania s nerastami používali na financovanie ozbrojených konfliktov.

Balík opatrení má sťažiť ozbrojeným skupinám v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach financovanie ich činnosti z ťažby nerastov a obchodovania s nimi. Cieľom je uľahčiť spoločnostiam získavanie cínu, tantalu, volfrámu a zlata zodpovedným spôsobom a podporiť legitímne toky obchodovania.

"Sme povinní zamedziť tomu, aby medzinárodný obchod s nerastami vyostroval alebo udržiaval konflikty," uviedli v spoločnom vyhlásení Ashtonová a De Gucht.

Ide o prvý a plánovaný príspevok EÚ na podporu konsenzu, ktorý dosiahli podniky, občianska spoločnosť a vlády krajín OECD s cieľom pomáhať komunitám, aby čerpali prospech zo svojich prírodných zdrojov.

Európska komisia predložila návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém EÚ na samocertifikáciu dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a zlata, ktorí sa rozhodnú zodpovedne dovážať do EÚ. V rámci samocertifikácie sa od európskych dovozcov týchto kovov a ich rúd vyžaduje, aby vykonávali náležitú starostlivosť s cieľom zamedziť nepriaznivým účinkom v dotknutých oblastiach, a to prostredníctvom monitorovania a riadenia svojich nákupov.

Nariadením EÚ dostávajú európski dovozcovia príležitosť na to, aby prehĺbili úsilie zaistiť čisté dodávateľské reťazce pri legitímnom obchodovaní s hospodárskymi subjektmi v krajinách ovplyvnených konfliktom.

Únia s cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť taviarní a rafinérií, podporiť transparentnosť dodávateľského reťazca a uľahčiť zodpovedné získavanie nerastov plánuje každoročne zverejňovať zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií v EÚ a vo svete.

EÚ patrí medzi najväčšie trhy s cínom, tantalom, volfrámom a zlatom s viac ako 400 dovozcami týchto rúd a kovov.

K navrhovanému nariadeniu je pripojený dokument, v ktorom sa predkladá všeobecný celkový prístup zahraničnej politiky k riešeniu spojenia medzi konfliktami a obchodom s nerastami, ktoré sa ťažia v dotknutých oblastiach.

Týmto oznámením EK potvrdzuje, že nerasty z konfliktných oblastí patria do programu zahraničnej politiky EÚ a že Brusel prijme konkrétne opatrenia na úrovni jednotlivých krajín aj na medzinárodnej úrovni, ktoré budú zahŕňať podporu politických dialógov až po diplomatickú pomoc krajinám, v ktorých sa nachádzajú taviarne.

Návrh tohto opatrenia je reakciou na výzvu Európskeho parlamentu z roku 2010, aby EÚ prijala právne predpisy v súlade s predpismi USA, v ktorých sa od amerických spoločností používajúcich nerasty z konfliktných oblastí vyžaduje, aby preukazovali ich pôvod a vykonávali náležitú starostlivosť.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon