Chorvátsko uzavrelo v prístupovom procese ďalšiu kapitolu – rybolov

Brusel 6. jún (TASR) – Chorvátsko dnes v prístupových rokovaniach s Európskou úniou uzavrelo kapitolu rybolov. Z celkového počtu 35 rokovacích kapitol tak ostali otvorené ešte štyri.

Záhreb dúfa, že prístupové rokovania s Úniou ukončí ešte tento mesiac. Takýto scenár podporuje aj aktuálne maďarské predsedníctvo EÚ, niektoré vlády členských krajín sú však v tomto smere skeptické. K stále neuzatvoreným prístupovým kapitolám totiž patria kontroverzné oblasti spravodlivosť a konkurencieschopnosť.

Pre Chorvátsko je kapitola rybolov jednou z najdôležitejších v celom procese prístupového konania. Aj preto, že EÚ má výsostné právo v tejto oblasti na zachovávanie morských biologických zdrojov v rámci spoločnej komunitárnej politiky rybolovu. EÚ má zároveň v tejto oblasti aj priamy dozor nad dodržiavaním medzinárodných dohôd.

Na čele delegácie EÚ bol šéf maďarského stáleho zastúpenia pri EÚ Péter Györkös. Chorvátsko zastupoval veľvyslanec Vladimir Drobnjak, hlavný vyjednávač Chorvátska v rámci prístupového procesu.

Kapitola číslo 13 – Rybolov bola otvorená 19. februára minulého roku. Chorvátska strana dostala vtedy za úlohu zabezpečiť na všetkých úrovniach dostatočné administratívne a operačné kapacity, najmä so zreteľom správneho rozdelenia zodpovednosti medzi úrady vykonávajúce inšpekciu a kontroly. Chorvátsko muselo taktiež prijať nové zákony o štrukturálnych a obchodných opatreniach a o poskytovaní štátnej pomoci v súlade s legislatívou únie. Dôležitou úlohou pre Záhreb bolo taktiež prijať inštitucionálne opatrenia pre implementáciu predpisov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

Vďaka zaznamenanému pokroku zo strany Chorvátska na všetkých úrovniach predmetnej kapitoly, delegáti Prístupovej konferencie medzi EÚ a Chorvátskom rozhodli, že kapitolu o rybolove je možné provizórne uzavrieť. Predstavitelia EÚ však upozornili chorvátsku stranu, že budú aj naďalej prísne monitorovať implementačné procesy potrebné na zosúladenie chorvátskych právnych noriem s európskou legislatívou.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hol