EÚ: Coffee shopy asi budú môcť odmietnuť predaj marihuany „Neholanďanom“

Brusel/Luxemburg 15. júla (TASR) – Generálny advokát Európskeho súdneho dvora Yves Bot zastáva názor, že neobslúženie zákazníkov, ktorí nežijú v Holandsku, v tzv. coffee shopoch, je v súlade s európskym právom a slúži v záujme udržania verejného poriadku.

Stanovisko generálneho advokáta nie je ešte rozsudkom, ale v drvivej väčšine prípadov sa s takýmto stanoviskom stotožní aj súd. Bot reagoval na podnet z Maastrichtu, kde v súvislosti s problémami spôsobenými značným a narastajúcim prílivom drogových turistov sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo vyhradiť vstup do coffee shopov len osobám s bydliskom v Holandsku. Maastricht, ktorý je blízko belgických, nemeckých, ale aj luxemburských, či francúzskych hraníc, denne navštívia tisícky „turistov“, ktorí sem merajú cestu, len aby si mohli zakúpiť „mäkkú drogu“.

Toto nariadenie nerešpektoval Marc Michel Josemans, prevádzkujúci v Maastrichte coffee shop. Dve policajné kontroly odhalili aj občanov EÚ, ktorých obslúžili napriek tomu, že nemajú bydlisko v Holandsku. Primátor Maastrichtu tak rozhodol o dočasnom uzavretí tohto coffee shopu. Josemans napadol súdnou cestou toto rozhodnutie na Raad van State (Štátna rada Holandska), tá následne položila súdnemu dvoru otázku, či právu únie odporuje úprava zakazujúca „Neholanďanom“ vstup do coffee shopov.

Generálny advokát zastáva názor, že opatrenie prijaté mestským úradom v Maastrichte nespadá do pôsobnosti slobodného poskytovania služieb. Tento záver nespochybňuje okolnosť, že v coffee shopoch sa predáva aj povolený spotrebný tovar, ako sú potraviny a nealkoholické nápoje, pretože ich činnosť spočíva prakticky výlučne v predaji a konzumácii konope.

V Holandsku sú coffee shopy zariadeniami rýchleho občerstvenia, ktorých hlavná činnosť však spočíva v predaji „mäkkých drog“, ako sú marihuana a hašiš vyrábané z konope. Držanie „mäkkých drog“ pre vlastnú potrebu nie je trestné a ich predaj v coffee shopoch, hoci je zákonom zakázaný, úrady tolerujú. Podľa pokynov ministerstva vnútra však coffee shopy nesmú predávať viac než päť gramov konope na osobu a deň a ich „zásoby“ nesmú presahovať 500 gramov. Okrem toho predaj konope nesmie vyvolávať neporiadok.

Generálny advokát pripomína, že omamné látky vrátane konope nie sú bežným tovarom a na ich predaj sa nevzťahujú slobody pohybu zaručené právom únie, keďže obchodovanie s nimi je zakázané. V tejto súvislosti uvádza, že len omamné látky na lekárske a vedecké účely spadajú do pôsobnosti právnej úpravy vnútorného trhu. Pokiaľ ide o nedovolenú povahu predaja „mäkkých drog“, generálny advokát konštatuje, že hoci je tento predaj v coffee shopoch tolerovaný, zostáva zakázanou činnosťou vo všetkých členských štátoch. Zákazníci coffee shopov navyše nie sú povinní konzumovať konope na mieste, ale môžu si ho zobrať so sebou do iných členských štátov, čím sa vystavujú trestnému stíhaniu za nedovolený vývoz alebo dovoz omamných látok.

Generálny advokát ďalej uvádza, že právo EÚ umožňuje členským štátom, ktoré majú naďalej zodpovednosť za dodržiavanie verejného poriadku na svojom území, stanoviť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu. Vzhľadom na to, že drogová turistika predstavuje skutočnú a dostatočne závažnú hrozbu pre verejný poriadok v Maastrichte, vylúčenie osôb z coffee shopov, ktoré nemajú v Holandsku bydlisko, je opatrením nevyhnutným na ochranu obyvateľov mesta pred problémami vyvolávanými týmto javom.

Okrem toho drogová turistika tým, že v skutočnosti kryje medzinárodný obchod s omamnými látkami a podporuje organizovanú trestnú činnosť, ohrozuje dokonca vnútornú bezpečnosť EÚ. V tomto kontexte sa členské štáty v rámci dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zaviazali bojovať proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami. Generálny advokát konštatuje, že právna úprava prijatá mestom Maastricht je súčasťou tohto boja a musí sa teda považovať za platnú, lebo tiež prispieva k ochrane európskeho verejného poriadku.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy