EÚ dá 144 miliónov eur na výskum vzácnych chorôb a hľadanie účinných terapií

Brusel 28. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes v rámci Medzinárodného dňa vzácnych chorôb uviedla, že vyčlenila 144 miliónov eur v rámci nového financovania pre 26 projektov zameraných na skúmanie vzácnych chorôb.

Podľa správy EK tento výskum by mal prispieť k zlepšeniu zdravotných podmienok pre asi 30 miliónov Európanov, ktorí trpia nejakou formou choroby, ktorá sa vyskytuje iba zriedkavo.

Projekt podporovaný EK bude zahŕňať okolo 300 účastníkov z 29 rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín, vrátane pracovných tímov z popredných akademických inštitúcií, malých a stredných podnikov a združení pacientov.

Hlavným cieľom cezhraničného projektu je združiť poznatky a sily odborníkov na lepšie pochopenie správania sa vzácnych chorôb a hľadania čo najúčinnejších terapií.

"Vzácne choroby postihujú mnoho detí a mnohé z nich majú ničivý dopad na ich genetický fond, čo vedie k zníženej kvalite ich života a neraz aj k predčasnej smrti. Dúfame, že nové výskumné projekty prinesú nádej pre pacientov a ich rodiny na nájdenie účinnej terapie, ktorá uľahčí ich každodenný boj s chorobou," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre výskum, vedu a inovácie Máire Geogheganová-Quinnová.

Spolu 26 projektov, ktoré EK bude financovať, sa zameria najmä na menej známe kardiovaskulárne, metabolické a imunologické choroby.

Výsledky dosiahnuté počas realizácie týchto projektov budú prínosom aj pre Medzinárodné konzorcium pre výskum vzácnych chorôb (IRDiRC), ktorý je najväčším celosvetovým orgánom zaoberajúcim sa zbieraním dát v tejto oblasti.

Cieľom EK je do roku 2020 objaviť aspoň 200 nových účinných terapií a dokázať identifikovať väčšinu zo vzácnych onemocnení.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

jak