EÚ dá 8,1 miliárd eur na projekty podporujúce vedu a výskum

Brusel 9. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila konečný a doteraz najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu. Komisia na budúce projekty vyčlenila sumu 8,1 miliárd eur.

V rámci siedmeho rámcového programu (FP7) EK na podporu projektov a myšlienok, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť Európy a budú sa zaoberať riešením takých oblastí, akými sú ľudské zdravie, ochrana životného prostredia a hľadanie nových riešení súvisiacich s urbanizáciou a nakladaním s odpadom, je určených spolu 8,1 miliárd eur.

Financovanie, ktoré je otvorené pre organizácie a podnikateľské subjekty vo všetkých členských štátoch EÚ a partnerských krajinách, predstavuje leví podiel na navrhovanom rozpočte EÚ pre výskum vo výške 10,8 miliárd eur na rok 2013.

„Vedomosti majú v globálnom hospodárstve veľkú hodnotu. Ak chce byť Európa v 21. storočí naďalej konkurencieschopná, musíme podporovať výskum a inovácie, ktoré budú vytvárať rast a zamestnanosť tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Výzvy na predloženie návrhov sa zameriavajú na inovácie, ako aj na rad spoločenských výziev, pričom budujú most k programu Horizont 2020, ktorý je budúcim finančným programom EÚ pre výskum na obdobie rokov 2014 až 2020.

Na tematické výskumné priority je určených spolu 4,8 miliárd eur. Priemyselné inovácie budú podporované prostredníctvom činností, ktoré majú význam z hľadiska uplatnenia na trhu, akými sú testovanie nových aplikácií výskumu pred ich uvedením na trh, prezentácia, normalizácia a transfer technológií.

Osobitná pozornosť sa bude venovať malým a stredným podnikom a to pomocou balíka v hodnote 1,2 miliardy eur. Približne 2,7 miliárd eur bude pomáhať pri posilnení postavenia Európy ako miesta svetovej kvality pre výskumníkov prostredníctvom individuálnych grantov poskytovaných Európskou radou pre výskum (1,75 miliardy eur) a akcií Marie Curie-Sklodowska zameraných na odbornú prípravu a mobilitu v oblasti výskumu (693 miliónov eur).

V záujme podpory rozširovania špičkového výskumu sa pripravuje iniciatíva, v ktorej hlavnú úlohu budú zohrávať predsedovia Európskeho výskumného priestoru. Na základe prvej výzvy tohto druhu v hodnote 12 miliónov eur sa vyberie päť predsedov Európskeho výskumného priestoru, ktorí budú následne pôsobiť na univerzitách alebo iných oprávnených výskumných inštitúciách v menej rozvinutých regiónoch v piatich rôznych krajinách EÚ.

Väčšina výziev na predloženie návrhov (výziev na predloženie žiadosti o finančný príspevok) bude uverejnená v utorok 10. júla, pričom na jeseň bude nasledovať uverejnenie niektorých ďalších špecifických výziev.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh