Deň európskej spolupráce bude tento rok v jeden deň v celej Európe

Brusel 18. septembra (TASR) – Cieľom Dňa európskej spolupráce, ktorý sa bude po prvý raz konať v ten istý deň v celej Európe – v členských štátoch EÚ i susediacich krajinách – je osláviť úspechy európskych regiónov a krajín, ktoré spolupracujú s cezhraničnými partnermi, uviedla dnes Európska komisia (EK).

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn vo svojom prejave na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli pri príležitosti konania viac ako 200 podujatí v 40 krajinách povedal, že projekty územnej spolupráce pomáhajú budovať dôveru.

"Tieto projekty podporujú vzájomné porozumenie a tvoria základné zložky európskej integrácie. Zbližujú komunity – toto je Európska únia v akcii," uviedol Hahn.

Medzi hlavné projekty prezentované na Dni európskej spolupráce, ktorý sa oslavuje 21. septembra, patrí HEALTH, rakúsko-maďarsko-slovinská iniciatíva, ktorá sa zameriava na zlepšenie efektivity využívania energie a zdrojov.

Partneri z českých, slovenských, maďarských a rakúskych regiónov v rámci projektu EdTwin takisto vytvárajú v susediacich regiónoch partnerstvá škôl a podporujú výmenné pobyty, ako aj jazykové kurzy pre deti v regióne strednej Európy.

Európska územná spolupráca sa zaoberá tromi typmi programov.

Prvým sú cezhraničné programy spolupráce medzi vnútornými hranicami EÚ, kde príspevok Európskej federácie regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje 5,6 miliardy eur.

Ďalej ide o programy nadnárodnej spolupráce, ktoré zahŕňajú širšie oblasti spolupráce, ako napríklad Baltské more či alpské a stredozemské regióny. Príspevok EFRR je 1,8 miliardy eur.

A do tretice je tu program medziregionálnej spolupráce a tri programy na vytváranie sietí, ktorých sa zúčastňuje všetkých 27 členských štátov EÚ. Zabezpečujú rámec na výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v rôznych krajinách. Príspevok EFRR je 445 miliónov eur.

Od svojho počiatku v 90. rokoch 20. storočia investovala EÚ približne do 30.000 cezhraničných projektov. Ľudom žijúcim v Európe to prinieslo značné pozitíva: od vytvárania pracovných miest, cez ochranu životného prostredia, až po zlepšovanie zdravotníckych služieb, dopravy a energetiky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem