EÚ do roku 2020 poskytne pre najchudobnejších 3,8 miliardy eur

Brusel 10. marca (TASR) – Európska komisia (EK) oznámila, že víta dnešné rozhodnutie Rady ministrov definitívne prijať nariadenia o novom fonde pre európsku pomoc najchudobnejším osobám (FEAD). Tento fond poskytne členským štátom značnú podporu v ich úsilí o pomoc najzraniteľnejším osobám, ktoré boli najviac postihnuté prebiehajúcou hospodárskou a sociálnou krízou.

V číselnom vyjadrení ide o vyše 3,8 miliárd eur, ktoré budú vyčlenené pre tento fond v období rokov 2014-2020. Členské štáty budú zodpovedné za zaplatenie 15 percent nákladov v rámci svojich národných programov, zvyšných 85 percent výdavkov pokryje FEAD.

„Vítam dohodu Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení nového fondu s výrazne zvýšeným rozpočtom, ktorý bude schopný zaistiť, že asi štyri milióny ľudí budú mať prospech z okamžitej pomoci,“ uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

FEAD bude podporovať aktivity členských štátov pri poskytovaní širokej škály pomoci nefinančnej povahy pre materiálnej najviac znevýhodnených ľudí, vrátane potravín, oblečenia a ďalších potrebných vecí pre osobné použitie ako sú topánky, mydlo či šampón.

Nový fond EÚ bude vyžadovať, aby distribúcia materiálnej pomoci bola kombinovaná s opatreniami v oblasti resocializácie, ako je poradenstvo a podpora najchudobnejším osobám dostať sa zo stavu chudoby. Členské štáty môžu rozhodnúť o poskytnutí iba nemateriálnej pomoci zameranej na podporu sociálneho začlenenia znevýhodnených osôb.

Fond ponúkne značnú voľnosť členským štátom, ktoré budú môcť vybrať, podľa danej situácie, typ pomoci (materiálnej alebo nemateriálnej), ktorú chcú poskytnúť znevýhodneným osobám a budú môcť vybrať aj preferovaný model pre zabezpečenie a distribúciu potravín a iného tovaru.

V roku 2012 bolo v EÚ 125 miliónov ľudí – takmer štvrtina obyvateľov EÚ – ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a takmer 50 miliónov trpelo vážnymi materiálnymi nedostatkami.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl