EÚ: Do roku 2020 sa má v SR zvýšiť zamestnanosť aj podiel investícií do vedy

Bratislava 10. marca (TASR) – Najneskôr do roku 2020 by sa miera zamestnanosti v krajinách EÚ mala zvýšiť na minimálne 75 % a výška investícií do vedy a výskumu na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe by sa mal zvýšiť na 20 % a znížiť by sa mali emisie skleníkových plynov. To sú jedny z priorít Stratégie Európa 2020, ku ktorým sa ako členský štát zaviazalo aj Slovensko.

"Kľúčový projekt je v tejto súvislosti Národný plán reforiem, ktorý máme predložiť Európskej komisii (EK) do konca apríla 2011. Ten bude obsahovať všetky priority a ciele, ktoré v oblasti reforiem súvisia so Stratégiou Európa 2020 a ktoré Slovensko chce a bude napĺňať," uviedol dnes na tlačovej konferencii minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS).

Ako zároveň dodal, vo viacerých z prioritných oblastí už Slovensko dosahuje cieľové limity. Ide napríklad o podiel ľudí, ktorí získajú vysokoškolské vzdelanie, alebo tých, ktorí neukončia základné vzdelanie. "V iných oblastiach, ako je napríklad zamestnanosť, ešte tieto parametre nedosahujeme, ale postupujeme. Za kľúčové považujeme, aby sme naplnili ciele z programového vyhlásenia vlády, pretože tie sú plne v súlade s cieľmi stratégie," dodal minister.

Z hľadiska stanovených cieľov je na Slovensku najhoršia situácia v oblasti investícií do výskumu a vývoja. Výdavky SR do tejto oblasti predstavujú 0,48 % HDP, čo je najmenej spomedzi krajín V4 a hlboko pod európskym priemerom. V porovnaní s ostatnými krajinami tiež nedostatočne využívame energiu z obnoviteľných zdrojov.

"Pokiaľ sa Európe nepodarí udržať tú konkurencieschopnosť, ktorú mala v rámci globálnej ekonomiky, základné atribúty európskeho spôsobu života môžu byť o 10 rokov vážne ohrozené. Európa si musí uvedomiť, že sú tu konkurenčné tlaky a musíme využiť ten náskok, ktorý Európa stále má," podčiarkol na konferencii podpredseda EK Maroš Šefčovič.