EÚ: Dohoda na legislatíve o potravinových reťazcoch na Rade ministrov EÚ nepadla

Brusel 29. marca (TASR) – Rada ministrov poľnohospodárstva EÚ dnes neprijala štandardy obchodného vzťahu účastníkov potravinového reťazca, ktoré mohli mať jednotnú platnosť v celej Európskej únii (EÚ). Závery zo zasadnutia rady sú len na úrovni predsedníctva, teda pre členské štáty nemajú záväzný charakter.

Zhoda na jednomyseľných záveroch rady nemala veľkú šancu vzhľadom na rozličný náhľad krajín na povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktoré by mali byť zakotvené v právnej úprave.

„Nie je predpoklad, že by sme sa bavili o povinnej báze v blízkej budúcnosti. Slovenská republika podporuje túto spoločnú legislatívu, viaceré štáty sa dožadovali liberálnejšieho prístupu – Česká republika, Veľká Británia, Dánsko. Naopak, ďalšie, ako napríklad Poľsko, chcú zapracovať aj to, aby sa pri lehote splatnosti brali do úvahy aj úroky plynúce z tohto obdobia, Francúzi chcú akúsi organizáciu schopnú konať v prípade deformácií na trhu. Ak sa rozbehne pravý trhový mechanizmus medzi výrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi aj na Slovensku, nebudeme ani u nás mať žiadny dôvod do tohto procesu zasahovať,“ informoval o výstupoch z rokovania minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan.

Na Slovensku má momentálne na zabránenie zneužívania postavenia zo strany obchodných reťazcov slúžiť Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. „Slovensko má so svojou legislatívou oporu v európskej snahe o riešenie tohto problému. Drvivá väčšina štátov trvá na tom, aby sa podnikli ďalšie kroky, niektoré sú však proti,“ konštatoval šéf agrorezortu.

Ministri EÚ sa zhodli na zhotovení tzv. kódexu dobrého správania aktérov, jeho text však nie je vypracovaný a záleží na členských štátoch, či tento inštitút adoptujú do svojho právneho systému alebo nie. „Kódex je zatiaľ dobrovoľný, teda štáty, ktoré ho chcú zapracovať do svojej legislatívy, budú mať túto možnosť a vytvoria tak zákonnú normu dobrého správania sa. V tomto vzťahu stoja proti sebe dvaja partneri s úplne rozdielnym postavením – malí farmári špecializujúci sa na produkciu a oproti nim silné systémy obchodných reťazcov s výborným finančným i legislatívnym zázemím. V zásade bude v kódexe stanovené, v akej miere by sa mala riešiť ich obchodná komunikácia,“ vysvetľoval Chovan.

Na pretras sa medzi ministrami dostala znovu aj cenová kontrola poľnohospodárskych produktov v únii. S jej úrovňou vyslovili aktéri rokovania spokojnosť. „Už diskusie na pôde Cenovej rady vlády SR, ktorá ale vznikla za iným účelom – sledovať potenciálny rast cien v závislosti od zavedenia eura, ukázali, že monitoring a analýza cien je potrebná. Dnes na Rade ministrov poľnohospodárstva EÚ sa vyjadrila spokojnosť i s celým monitoringom v EÚ. Teda toto je aj budúcnosť, pokiaľ chceme, aby sa dosiahla spravodlivosť pri rozdelení podielu na nákladoch a na cene. Monitorovanie a analýza nie je regulácia. Naopak, dobrá informácia umožní, aby sa trhy správali korektnejšie,“ povedal minister.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukové záznamy.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl