Dvaja z piatich Európanov vlastnia európsky preukaz zdravotného poistenia

Brusel 11. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes uviedla správu, podľa ktorej európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) má viac ako 190 miliónov ľudí. Dvom z piatich Európanov to zaručuje prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti a môžu si užívať bezstarostné prázdninové výlety na území EÚ, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande.

Počet držiteľov EPZP trvalo rastie. V roku 2012 ho malo o pätnásť miliónov občanov viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

"Európsky preukaz zdravotného poistenia je skutočne úspešný. Preukaz, ktorý môže ušetriť čas a peniaze v prípade choroby alebo zranenia počas výletu v zahraničí, majú dvaja z piatich Európanov. Vo väčšine prípadov funguje EPZP bez problémov," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

EPZP potvrdzuje, že jeho držiteľ má nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako štátni príslušníci danej krajiny. Preukaz vydáva bezplatne zdravotná poisťovňa v domovskej krajine.

EPZP nemôže byť použitý na krytie nákladov plánovaného ošetrenia v inej krajine.

Nemocnice, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby, sú povinné EPZP uznať. V prevažnej väčšine prípadov dostanú pacienti, ktorí sa preukážu EPZP, potrebnú zdravotnú starostlivosť a ich liečba je preplácaná bez akýchkoľvek problémov.

Pacienti, ktorým odmietnu akceptovať EPZP, by mali kontaktovať príslušný zdravotný úrad v krajine, v ktorej sú práve na výlete.

Núdzové kontaktné čísla sú ľahko dostupné vďaka aplikácii EPZP pre smartfóny a tablety: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

V prípade opakovaného zamietnutia by pacienti mali požiadať o podporu úrady verejného zdravotníctva svojej domovskej krajiny. Ak aj napriek tomu problémy pretrvávajú, mali by kontaktovať Európsku komisiu.

Komisia môže preskúmať tvrdenia a prerokovať problém s orgánmi dotknutej krajiny. Konania o porušení právnych predpisov sa začnú proti každému členskému štátu, ktorý neuplatňuje právne predpisy EÚ o používaní EPZP.

Slovensko v roku 2012 malo v obehu 1.849.210 európskych preukazov zdravotného poistenia, čo znamená 35,43-percentný podiel podľa počtu obyvateľov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem