EK chce zbaviť štáty peňazí z fondov, ak nedodržia pravidlá paktu

Brusel 30. júna (TASR) – Členské štáty môžu prísť o podporu z fondov Európskej únie (EÚ) určených na kohéznu politiku, pokiaľ nebudú dodržiavať pravidlá zakotvené v Pakte stability a rastu EÚ. Vyplýva to z dnes predstavených plánov Európskej komisie (EK), ktorá ich chce v septembri a októbri premietnuť už do formálnych legislatívnych návrhov.

Obávať sa však v dlhodobom horizonte o dotácie z EÚ nemusia poľnohospodári a farmári, aj keď postihy môžu byť v prípade rozpočtovej nedisciplinovanosti rozšírené aj na nevyplatenie podielov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto peniaze im v prípade nedodržania pravidiel bude musieť vyplatiť členský štát z vlastného vrecka.

Hospodárske riadenie (tzv. economic governance) by malo byť posilnené od budúceho roka na viacerých frontoch. Aby sa v budúcnosti celá eurozóna nedostala do ohrozenia svojej finančnej stability, prvým krokom by mal byť tzv. Európsky semester, uvedený do života už od januára 2011. Počas neho by vlády členských štátov mali posielať svoje návrhy rozpočtov do Bruselu ešte pred tým, než ich predložia na rokovanie do národných parlamentov. Komisia dúfa, že k semestru by sa mohlo vyjadriť už zasadnutie Rady finančných ministrov 13. júla. V apríli všetky krajiny odovzdajú svoje stabilizačné plány (teda dlhodobejšie výhľady na svoje rozpočty) a koncepty štrukturálnych reforiem.

"Chceme postaviť schopné základy pre udržateľný rast a zamestnanosť. Je to v záujme budúcnosti všetkých nás, ale aj našich detí a vnúčat. Rozdiely v konkurencieschopnosti a rozdiely v charaktere ekonomického prostredia v jednotlivých krajinách budú brané do úvahy," odôvodnil komisár pre finančné a ekonomické záležitosti Olli Rehn.

Pakt stability a rastu EÚ stanovuje strop rozpočtového schodku na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejného dlhu na 60 % HDP. Hlavne hranice zahrnuté v týchto dvoch bodoch mnohí členovia únie prekračovali ešte pred začiatkom krízy. Pritom hrozby trestov za porušenie pravidiel už zahrnuté v zmluvách boli, v praxi sa však nikdy neaplikovali.

"Krajiny, ktoré nebudú dodržiavať pravidlá kontinuálne, budú čeliť sankciám. Budú nasledovať eventuálne dva kroky, najprv pozastavenie platieb a krajina dostane čas na korekciu. Ak sa jej to nepodarí, bude nasledovať zrušenie poskytnutia peňažných prostriedkov z fondov," povedal Rehn.

V dokumente neexistuje žiadna zmienka o nefinančných sankciách, podporovaných pred niekoľkými týždňami napríklad Nemeckom. Uvažovalo sa napríklad o odobratí hlasovacích práv v Rade EÚ pre krajinu, ktorá porušuje pravidlá.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl