EÚ: EK hrozí Česku súdom pre smernicu o energetických službách

Brusel 23. januára (TASR) – Európska komisia dnes formálne požiadala Českú republiku, aby uviedla svoje právne predpisy do súladu so smernicou EÚ o energetických službách. Komisia vo svojom januárovom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov prijala 134 rozhodnutí voči 16 členským štátom, vrátane 22 odôvodnených stanovísk a sedem postúpení prípadov Súdnemu dvoru EÚ. Slovensko sa medzi „trestanými“ krajinami neocitlo.

Ide o rozhodnutia EK, ktoré sa týkajú mnohých odvetví a ktorých cieľom je zabezpečenie riadneho uplatňovania práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

Pre Českú republiku platí, že podľa smernice o energetických službách musí zabezpečiť, aby konečným odberateľom energie boli poskytnuté cenovo konkurencieschopné individuálne merače, ktoré presne ukazujú skutočnú spotrebu.

Individuálne merače sú dôležité na presadenie dobrého hospodárenia s energiou, pretože spotrebitelia môžu vďaka nim lepšie sledovať spotrebu elektriny, plynu, energie na vykurovanie a chladenie alebo ohrev teplej vody.

Samostatné meranie je tiež potrebné na to, aby bolo možné poskytovať individuálne faktúry na základe skutočnej spotreby.

Smernica mala byť prebratá do vnútroštátneho práva do 17. mája 2008. V rámci konania o porušení právnych predpisov EÚ má žiadosť EK podobu odôvodneného stanoviska. Ak Česká republika nesplní svoje právne záväzky do dvoch mesiacov, exekutíva EÚ sa môže v tejto veci obrátiť na Súdny dvor EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon