EK predĺžila platnosť „krízovej“ schémy štátnej pomoci pre banky o rok

Brusel 1. decembra (TASR) – Banky a finančné inštitúcie v problémoch budú môcť od svojich vlád dostať štátnu pomoc naďalej v režime, ktorý si vyžiadala svetová hospodárska kríza, ale za prísnejších podmienok, než to bolo posledné dva roky.

Európska komisia dnes ohlásila predĺženie schémy štátnej pomoci pre banky a finančné inštitúcie, ktorá platí od roku 2008, o ďalší rok. Rovnako sa predlžuje dočasná všeobecná schéma o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky.

"Takmer dva roky po zavedení nového rámca sa postupne potrebujeme pripraviť na návrat k bežným trhovým podmienkam," odôvodnil miernu zmenu komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia.

Hlavným bodom z prísnejších pravidiel je to, že kým doteraz museli odovzdať reštrukturalizačný plán len banky, ktoré dostali pomoc vo výške 2 % zo zvýšeným rizikom zaťažených aktív, odteraz to budú musieť urobiť všetky banky.

V roku 2008 predstavila komisia nový prístup k štátnej pomoci, ktorý začal platiť od začiatku nasledujúceho roku. Jej krok mal pomôcť eliminovať následky svetovej hospodárskej krízy v nadväznosti na alarmujúci pád amerického finančného gigantu Lehman Brothers.

(spravodajca TASR Silvester Balog) ed