Energetické mixy sa harmonizovať nemôžu, záťažové testy budú dobrovoľné

Brusel 21. marca (TASR) – Členské krajiny sa v budúcnosti len ťažko môžu vzdať stanovenia vlastných parametrov vo svojich energetických mixoch. Rozhodovanie o tom, ako budú pokrývať svoje energetické potreby, je dané ich rozličnými charakteristikami, ktoré nedovolia užšiu harmonizáciu v tomto smere. Povedal to po mimoriadnom stretnutí ministrov EÚ pre energetiku maďarský minister Tamás Fellegi, ktorý zasadnutie za maďarské predsedníctvo viedol.

"Bez určitej harmonizácie však nemôže existovať jednotný trh. Členské krajiny majú ale rozličné charakteristiky, takže je ťažké kompletne zosúladiť politiku na tomto poli. Zatiaľ sa však sústredíme na výmenu informácií o zdrojoch a zladenie fungovania energetickej infraštruktúry, aby sme čoraz viac smerovali k jednotnému energetickému trhu. Nie je však momentálne predstaviteľné, aby sa krajiny vzdali svojich vlastných energetických mixov," povedal Fellegi.

Niektoré krajiny iniciujú, aby už minulý týždeň avizované záťažové testy jadrových elektrární v kontexte japonskej situácie po zemetrasení a cunami prebehli do konca roka, budú však pre 14 členských štátov dobrovoľné. Uvažuje sa však aj o tom, že sa ho zúčastní v polohe pozorovateľov aj zvyšných 13 krajín, ktoré atómovú energiu vo svojom mixe nemajú.

"Prvoradým je pre nás bezpečnosť. Tak na úrovni únie, ako i na úrovni jednotlivých členských krajín," podotkol komisár Günther Oettinger.

Stanovenie kritérií preverovania elektrární však zostáva otázne. Ministri sa dohodli, že ich presunú na jednotlivé regulačné orgány v členských krajinách. Tie však najprv budú čakať na zhodnotenie havárie elektrární v Japonsku, následne vypracujú návrh testov. Mali by zahŕňať v sebe odolnosť voči seizmickým otrasom, teroristickým útokom, vplyvom extrémneho počasia či dopravných nehôd ako napríklad pád lietadla. Časový horizont, v ktorom by sa návrh testov mal vypracovať, však v záveroch nefiguruje.

Slovensko sa už minulý týždeň vyjadrilo, že sa záťažových testoch zúčastní a nechá preveriť pomocou celoeurópskych kritérií svoje dve atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.

(spravodajca TASR Silvester Balog) pa