Európania považujú z najväčšiu výzvu vzťahov EÚ-Afrika riešenie chudoby

Brusel 25. novembra (TASR) – Pre Európanov sú hlavnými výzvami spolupráce Európskej únie s Afrikou riešenie chudoby (38 percent), otázka mieru a bezpečnosti (34 percent) a otázka ľudských práv (33 percent). Tieto skutočnosti odhalil osobitný prieskum Eurobarometra, týkajúci sa vzťahov EÚ a Afriky uverejnený pred summitom EÚ–Afrika, ktorý sa uskutoční v Líbyi 29. a 30. novembra.

"Dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia a prekonanie chudoby zostáva stredobodom partnerstva Európy a Afriky. Som rád, že je to aj prioritou európskych občanov. Tento mesiac Európska komisia predložila návrhy na prehĺbenie nášho vzťahu, a to tak, že ho posilníme a zameriame sa na inkluzívny a dlhodobo udržateľný rast. Summit v Tripolise bude vynikajúcou príležitosťou na prediskutovanie, ako z tohto hľadiska zlepšiť našu spoluprácu," uviedol európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs.

Prieskum s názvom "EÚ a Afrika – na ceste k užšej spolupráci" zisťoval, ako Európania vnímajú vzťahy medzi dvoma kontinentmi. Tridsaťštyri percent Európanov si myslí, že sa Afrika počas budúceho desaťročia stane dôležitejším partnerom Európy, zatiaľ čo 42 percent je presvedčených, že vzťahy zostanú rovnaké. Výsledky v jednotlivých krajinách EÚ sa značne líšia. Vo Švédsku, Rakúsku, Luxembursku, Nemecku, Slovinsku a Portugalsku sa väčšina respondentov domnieva, že význam Afriky ako partnera vzrastie.

Nedostatok informácií je naďalej veľkou výzvou v celej Európe, o čom svedčí skutočnosť, že takmer 15 percent verejnosti nemá konkrétny názor na vzťahy medzi EÚ a Afrikou. V rámci krajín EÚ-15 a EÚ-12 je možné pozorovať odlišné trendy. V krajinách EÚ-12 sa na prvých miestach v rámci spolupráce medzi EÚ a Afrikou zmieňovala chudoba a hlad, zatiaľ čo v krajinách EÚ-15 sa väčší dôraz kládol na demokraciu a dobrú správu vecí verejných.

Pozitívny obraz Afriky sa v očiach Európanov spája predovšetkým s prírodnými krásami kontinentu (28 percent) a voľne žijúcimi zvieratami (24 percent). Štyridsaťjeden percent Európanov si Afriku spája s inými kladmi, ako sú umenie, autentické trhy, technologické inovácie a športové úspechy. Okrem týchto tradičných predstáv o Afrike uviedol každý desiaty Európan v súvislosti s pozitívnym obrazom čierneho kontinentu technológie a hospodárstvo, čo je dôkazom pokroku v kľúčových oblastiach, na ktoré sa zameriava partnerstvo EÚ–Afrika.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy