EÚ: Európania sú solidárni s ľuďmi v núdzi mimo únie, podpora pomoci však klesla

Brusel 4. augusta (TASR) – Z dnes zverejnených výsledkov prieskumu Eurobarometra o humanitárnej pomoci vyplýva, že Európania stále prejavujú vysokú mieru solidarity s obeťami konfliktov a prírodných katastrof za hranicami Európskej únie.

Osem z desiatich občanov (79 percent) považuje za dôležité, aby finančné prostriedky EÚ určené na humanitárnu pomoc išli aj mimo jej hraníc. Podpora oproti roku 2006 však klesla o deväť percent – takúto formu pomoci podporovalo vtedy 88 percent občanov EÚ. Zmenu v náhľade prisudzuje Európska komisia pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej kríze. Prieskum totiž odhalil aj súvislosť medzi poklesom a individuálnou finančnou situáciou občanov, ktorí majú problémy s platením účtov. Tí vyjadrili pomoci menšiu podporu.

Väčšina občanov únie (58 percent) si myslí, že humanitárna pomoc je účinnejšia, ak je poskytovaná zo strany EÚ prostredníctvom Európskej komisie. Približne jedna štvrtina (24 percent) by skôr uvítala, aby finančné prostriedky poskytovali priamo členské štáty. Slováci považujú za najefektívnejšie riešenie pomoc zo strany EÚ presne na úrovni celoeurópskeho názoru (58 percent) a asi tretina (31 percent) si myslí, že pomoc by mali poskytovať členské krajiny.

Drvivá väčšina občanov (85 percent) vedela povedať anketárom názov aspoň jednej humanitárnej organizácie. Najviac ich bolo v Belgicku (94 percent), Luxembursku (93 percent), Fínsku (93 percent), Nemecku (92 percent) a Rakúsku (91 percent). Nad priemerom únie sú aj Slováci, keďže 89 percent z nich pozná aspoň jednu organizáciu, zameriavajúcu sa na humanitárnu pomoc.

Najznámejšou humanitárnou organizáciu pre občanov EÚ je Červený kríž. Poznajú ju takmer dve tretiny Európanov (64 percent) a 68 percent Slovákov. Európania ďalej najviac poznajú Detský fond OSN (UNICEF) a lokálne neziskové organizácie činné v ich okolí.

Úniu ako humanitárnu organizáciu vnímajú najmä Bulhari a Rumuni (po 24 percent) a Slováci (23 percent), no len 2 percentá Fínov a 1 percento Francúzov.

Úrad humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva (ECHO) pozná len minimálny podiel (3 percentá) Európanov, najviac ľudí má o ňom vedomosť na Slovensku (14 percent), v Belgicku a Maďarsku (po 8 percent).

Aj keď občania únie považujú poskytovanie humanitárnej pomoci za dôležitú, dostatok informácií o ňom majú len dve percentá Európanov. Šestnásť percent ich sa cíti byť pomerne dobre informovaných, polovica (50 percent) nemá dostatok informácií a tretina (31 percent) nemá dokonca žiadne informácie o humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje európska dvadsaťsedmička.

Pritom až 86 percent občanov považuje informovanie o financovaní humanitárnej pomoci za veľmi dôležité. Rovnako uvažuje až 90 percent Slovákov.

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil 26. februára až 17. marca 2010 vo všetkých členských štátoch formou osobných rozhovorov s respondentmi v národných jazykoch.

(spravodajca TASR Silvester Balog) bar