EÚ: Europarlament vytvoril výbor na skúmanie daňových „prechmatov“ štátov EÚ

Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) – Európsky parlament (EP) schválil dnes zriadenie osobitného výboru, ktorý preverí režimy zdaňovania a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku, ktoré prijali členské štáty EÚ. Výbor, ktorý bol ustanovený na šesť mesiacov a bude pozostávať zo 45 poslancov, vypracuje odporúčania do budúcnosti.

Za zriadenie výboru hlasovalo 612 poslancov EP, 19 bolo proti a 23 sa hlasovania zdržalo.

Osobitný výbor preskúma režimy zdaňovania od 1. januára 1991. Zaoberať sa však bude aj spôsobom, akým Európska komisia (EK) nazerá na štátnu pomoc v členských štátoch, a mierou transparentnosti členských štátov pokiaľ ide o vlastné daňové rozhodnutia. Výbor by mal hodnotiť aj negatívny dopad agresívneho daňového plánovania na verejné financie.

Zriadeniu výboru predchádzala séria vyšetrovaní iniciovaných Európskou komisiou, ktoré sa zamerali na dohody na zvýhodnenom daňovom režime pre nadnárodné spoločnosti v Luxembursku, Írsku, Belgicku a Holandsku.

Vznik tohto orgánu viedol k tomu, že Výbor EP pre hospodárske a menové záležitosti zastavil práce na príprave nelegislatívnej správy k daňovým rozhodnutiam členských štátov EÚ, aby nezasahoval do pôsobnosti nového osobitného výboru.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl