Europoslanci chcú lepšie definovať označovanie a obsah dojčenského mlieka

Štrasburg 11. júna (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) žiadajú, aby sa lepšie definovali pravidlá pre označovanie a obsah dojčenského mlieka a potravín pre osobitné lekárske účely, a to za účelom ochrany spotrebiteľa.

Nové pravidlá umožnia ľahšie rozpoznať potraviny pre bežnú spotrebu od potravín určených pre špecifické skupiny. Navrhované zmeny sa týkajú aj niektorých nízkokalorických diét.

"Dojčatá, malé deti a vážne chorí sa odlišujú od väčšiny spotrebiteľov a našou povinnosťou ako zákonodarcov je sprísniť pravidlá, ktoré upravujú zloženie a označovanie potravín pre nich určených," uviedla spravodajkyňa tohto návrhu, belgická liberálna poslankyňa Frédérique Riesová.

Spravodajkyňa upozornila, že je dôležité nastoliť poriadok v džungli potravinových výrobkov zrušením konceptu dietetickej potraviny, ktorý bol marketingovými nástrojmi "pripravený o svoju podstatu."

Nová právna úprava zjednodušuje a objasňuje pravidlá označovania a zloženia počiatočnej a následnej dojčenskej výživy (pre deti vo veku 6 – 10 mesiacov), potravín spracovaných na báze obilnín, potravín na osobitné lekárske účely a celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti. Obsahuje tiež výhradný zoznam látok, akými sú vitamíny a minerály, ktoré môžu byť pridané do týchto potravín.

Označenie, prezentácia a reklama na počiatočnú dojčenskú výživu by sa podľa nových pravidiel mali v budúcnosti vyhnúť zobrazovaniu dojčiat, prípadne využívaniu iných obrázkov alebo textu, ktorý by mohol idealizovať použitie takejto výživy.

Grafické zobrazenia uľahčujúce identifikáciu dojčenskej výživy a ilustrujúce spôsob jej prípravy budú však aj naďalej povolené.

Európska komisia by mala podľa europoslancov zhodnotiť, či majú mliečne výrobky na podporu rastu určené pre batoľatá výhody v porovnaní s bežnou stravou dieťaťa, ktoré prestáva byť dojčené.

Komisia by mala zvážiť aj predloženie legislatívneho návrhu v oblasti potravín pre športovcov, ak sa preukáže, že prijatie takýchto ustanovení je potrebné. Mala by tiež zaistiť, aby sa používanie rezíduí pesticídov vo výrobkoch určených pre dojčatá a v potravinách na osobitné lekárske účely obmedzilo na minimum.

Text nariadenia musí ešte schváliť Rada ministrov. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ďalšie až tri roky po publikácii.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc