Farmári z nových krajín sa po r. 2013 priblížia kolegom z ostatných štátov

Brusel 18. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) chce poľnohospodárov z nových členských krajín z hľadiska množstva prijatých dotácií priblížiť úrovni, na ktorej sa nachádzajú tí zo starších členských krajín. Exekutíva únie predstavila dnes svoj koncept, podľa ktorého by sa mala riadiť Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) po roku 2013.

Komisia sa chce v dokumente zaručiť, že farmári z nových členských štátov nedostanú menej dotácií než určité neskôr stanovené percento európskeho priemeru.

V súčasnosti predstavuje CAP asi 40 % rozpočtu únie v hodnote približne 55 miliárd eur. Slovensko spolu s väčšinou ostatných nových členských krajín presadzuje prístup, aby boli farmári dotovaní všade v Európe rovnako.

Okrem ekonomického rozmeru sa EK venuje aj budúcej environmentálnej dimenzii poľnohospodárstva. Podľa nej by mali poľnohospodári každoročne pracovať tak, aby to bolo v súlade s cieľmi, ktoré si únia stanovuje na poli boja proti klimatickým zmenám a ochrany životného prostredia.

"Európske poľnohospodárstvo nepotrebuje byť konkurencieschopné len z ekonomického hľadiska, ale potrebuje sa vyrovnať ostatným na svete aj čo sa týka zníženého vplyvu na životné prostredie," komentoval komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Ciolos.

Komisia počíta v budúcnosti aj s mimoriadnymi dotáciami pre farmárov v oblastiach, ktoré sa nevyznačujú najlepšími podmienkami na pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat, pretože chce zabrániť odľudňovaniu niektorých ohrozených území.

Reformu spoločného poľnohospodárstva musia prerokovať a odsúhlasiť členské štáty EÚ rovnako ako Európsky parlament.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl