EÚ hrozí Filipínam a Papuy Novej Guiney obchodnými sankciami za nadmerný rybolov

Brusel 10. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že pokračuje vo svojej činnosti zameranej na boj proti nelegálnemu rybolovu na celom svete. Komisia zaslala varovanie pre Filipíny a Papuu Novú Guineu, že riskujú označenie ako krajiny, ktoré odmietajú spolupracovať v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu.

Komisia zdôraznila, že obe krajiny vyvíjajú nedostatočné úsilie v boji proti nezákonnému rybolovu. Chýba napríklad systém sankcií, ktoré by zabránili NNN rybolovu a aj nedostatok opatrení na nápravu zlej situácie monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovom.

Rozhodnutie EÚ v tejto etape nemá za následok žiadne opatrenia ovplyvňujúce vzájomný obchod. Obe krajiny dostali „žltú kartu“ ako varovanie a musia v primeranom čase zareagovať a informovať o opatreniach na nápravu situácie. Ak sa situácia nezlepší do šiestich mesiacov, EÚ by mohla podniknúť ďalšie kroky už v podobe obchodných sankcií na dovoz rýb, tak ako sa to stalo už v prípade Guiney, Belize a Kambodže.

„Ak sa polovica z výlovu tuniakov v západnom Pacifiku dostáva na trhy EÚ, nemôžeme ignorovať nezákonné rybárske činnosti v tejto oblasti,“ upozornila eurokomisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová.

Komisárka spresnila, že EÚ apeluje na Filipíny a Papuu Novú Guineu, aby zakročila proti praxi nadmerných výlovov, ktorá ohrozuje tak živobytie rybárov, ako aj udržateľnosť rybolovu v Tichom oceáne.

Boj proti nezákonnému rybolovu je súčasťou politiky EÚ s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie morí a ich prírodných zdrojov. Únia ako najväčší dovozca rýb na svete sa v rámci tejto politiky usiluje o uzavretie svojich trhov pre výlovy pochádzajúce z nelegálneho a nadmerného rybolovu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll