Inkluzívne vzdelávanie v členských štátoch je na dostatočnej úrovni

Brusel 10. júla (TASR) – Aj napriek tomu, že sa členské štáty EÚ zaviazali podporovať takzvané inkluzívne vzdelávanie, deti s osobitnými potrebami a dospelí so zdravotným postihnutím stále ťahajú za kratší koniec. Vyplýva to zo správy, ktorú dnes uverejnila Európska komisia (EK).

V správe EK sa uvádza, že mnohé z týchto detí a dospelých sú umiestnení v oddelených inštitúciách a tí, ktorí sú v bežnom vzdelávacom prostredí, často nemajú adekvátnu podporu.

EK vyzvala členské štáty, aby intenzívnejšie pracovali na vytvorení inkluzívnych vzdelávacích systémov a odstránili prekážky v odbornej príprave a v zamestnaní, ktorým čelia zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Podľa komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrully Vasiliovej inkluzívne vzdelávanie už nie je akousi nadštandardnou možnosťou, ale základnou potrebou. Činnosť väčšinovej populácie sa musí zamerať na najzraniteľnejších, aby bolo možné zabezpečiť lepší život pre všetkých.

Podľa správy EK približne 45 miliónov občanov EÚ v produktívnom veku trpí nejakým zdravotným postihnutím a 15 miliónov detí má osobitné vzdelávacie potreby.

Vo všetkých členských štátoch sú v špeciálnych školách v prevažnej miere zastúpené znevýhodnené deti (najmä chlapci) rómskej národnosti, deti z etnických menšín a zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia. Správa kladie otázku, či špeciálne vzdelávacie systémy nevedú ešte k väčšej izolácii žiakov, ktorí sú už sociálne vylúčení, a či tým skôr neznižujú ich šance na úspech v živote. Z výskumu vyplýva, že tieto deti by mohli navštevovať bežné školy, keby sa investovalo viac úsilia do rozvoja ich jazykových znalostí a keby sa citlivejšie pristupovalo ku kultúrnym rozdielom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy