Internetový predaj spotrebnej elektroniky je podľa EK bezpečnejší

Brusel 16. septembra (TASR) – Nákup elektronického spotrebného tovaru cez internet je po zásahu proti problematickým webovým stránkam oveľa bezpečnejší. Tvrdí to Európska komisia, ktorá počas uplynulých dvoch rokov skontrolovala súlad internetového predaja s európskym právom na viac než troch stovkách internetových stránok, ktoré sa špecializujú na predaj spotrebnej elektroniky.

Celoplošné prešetrovanie sa začalo v máji 2009 a realizovali ho vnútroštátne orgány v 26 členských štátoch, Nórsku a na Islande. K zisteným problémom patrili zavádzajúce informácie o právach spotrebiteľa, nesprávne ceny a chýbajúce kontaktné údaje predajcu. Údaje na týchto stránkach boli opravené a v prípade potreby boli uložené aj pokuty. Komisia oznámila aj prvé zistenia z celoplošnej akcie zameranej na online predaj lístkov na kultúrne a športové podujatia.

V súčasnosti je 84 % webových stránok s predajom elektroniky prešetrovaných z dôvodu podozrenia z porušovania spotrebiteľských pravidiel EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ (oproti 44 % v roku 2009).

Členské štáty vykonávajú akciu simultánne, koordinované kontroly zamerané na porušovanie právnych predpisov v oblasti spotrebiteľskej politiky v určitom konkrétnom sektore. V prípade podozrenia na nezrovnalosti nadviažu kontakt s predajcami a požiadajú ich o nápravné opatrenia.

Z celkového počtu 369 pôvodne kontrolovaných stránok je teraz 310 stránok (84 %) v súlade s celoeurópskymi pravidlami v oblasti spotrebiteľskej politiky; zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 163 stránok (44 %). Sankcie pri preukázanom porušení predpisov zahŕňali pokuty, ale aj uzatvorenie webových stránok.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že v súčasnosti 86 % kontrolovaných webových stránok uvádza jasné a presné informácie, ako to vyžadujú právne predpisy (napr. o práve na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu a zákonnej záručnej lehote), zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 64 %. Jasné a presné informácie o celkových nákladoch (vrátane dodacích poplatkov a všetkých ostatných nákladov navyše) uvádza 94 % kontrolovaných webových stránok, kým v máji 2009 to bolo iba 75 %. Prevažná väčšina stránok (95 %) uvádza požadované údaje predajcu, ako je meno, adresa a e-mail, zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 82 %.

V rámci najnovšej celoplošnej akcie sa teraz prešetruje online predaj lístkov na kultúrne a športové podujatia. Skontrolovaných bolo 414 stránok, u 167 (40 %) sa nezistil žiadny problém, ale 247 (60 %) z nich bolo označených ako prípad na ďalšie preskúmanie pre podozrenie z porušenia pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Vnútroštátne orgány sú teraz vo fáze presadzovania práva, keď kontaktujú príslušných predajcov a žiadajú, aby zaujali stanovisko, alebo odstránili zistené problémy.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll