EÚ investuje takmer 155 mil. eur do cezhraničných projektov v SR a Poľsku

Bratislava 20. februára (TASR) – Európska komisia (EK) schválila nový medziregionálny program s názvom Interreg pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov Európskej únie (EÚ). Jeho cieľom je riešiť cezhraničné problémy, a to najmä v doprave, vzdelávaní a životnom prostredí. Týka sa 11 pohraničných regiónov v Poľsku a na Slovensku a jeho objem je vyše 182 miliónov eur, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje takmer 155 miliónov eur.

„Program, ktorý sme schválili, je reakciou na potreby ľudí v poľsko-slovenských pohraničných regiónoch. Smeruje k vyššej kvalite života občanov, či už ide o podporu vzdelávania, lepšie dopravné spojenia alebo ekologické iniciatívy,“ skonštatovala v stanovisku pre médiá európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová.

Program sa bude zameriavať na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré majú prispieť k vytváraniu pracovných miest. Sú nimi napríklad rozvoj cezhraničnej dopravy a prístupu k prioritným európskym trasám, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva regiónov, podpora cezhraničného vzdelávania najmä na stredných a vysokých školách, ako aj rozširovanie príležitostí celoživotného vzdelávania s cieľom pomôcť ľuďom prispôsobiť sa potrebám trhu práce.

Komisia predpokladá, že vďaka schválenému programu by mohlo byť v budúcnosti zrekonštruovaných 160 kilometrov ciest, čo by mohlo prispieť k urýchleniu hospodárskeho rastu regiónov v jednotlivých krajinách a zlepšeniu cestovania v pohraničí. Taktiež očakáva, že vznikne 32 nových alebo zmodernizovaných cezhraničných elektronických produktov a služieb a 550 spoločných miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy pre viac než 16.000 účastníkov. Z európskych peňazí by sa mali financovať aj nové iniciatívy na zvýšenie príťažlivosti kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ako uviedla komisia, do programu Interreg je zapojených 11 regiónov v rámci Poľska a Slovenska, pričom na slovenskej strane budú zapojené Prešovský, Žilinský a Košický samosprávny kraj.

Celkový rozpočet operačného programu predstavuje 182,3 milióna eur a príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja má dosiahnuť takmer 155 miliónov eur.

mst zll