Island bude vítaným členom únie, tvrdí v uznesení EP

Štrasburg 7. júla (TASR) – Island bude, napriek problematickým oblastiam, ktoré musí do ukončenia integrácie vyriešiť, vítaným ďalším členom Európskej únie. Na tomto závere sa dnes uzniesli poslanci Európskeho parlamentu.

Politická úroveň Islandu je podľa prijatej deklarácie EP na vyhovujúcej úrovni na to, aby krajina mohla dúfať v rýchly priebeh prístupových rokovaní. Ako sa v texte konštatuje, napriek vyhovujúcemu stavu musí krajina reformovať dohľad nad finančným systémom a "odstrániť inštitucionálne medzery vo fungovaní krajiny".

Veľkým problémom však zostávajú zatiaľ neposkytnuté sumy odškodnenia Holandsku a Veľkej Británie, ktoré by mala islandská vláda poskytnúť obom štátom za krach banky Icesave. Poslanci v uznesení vyzvali severskú ostrovnú krajinu, aby si plnil záväzky, ktoré mu vyplývajú z členstva v Európskom združení voľného obchodu (EFTA). EFTA o zaplatenie minimálneho odškodnenia požiadala Island ešte koncom mája.

Druhou bariérou pre vstup by mohlo byť neskončenie lovu veľrýb vo vodách Atlantického oceánu zo strany Islanďanov, pretože sa to prieči legislatíve EÚ.

Integráciu do EÚ uľahčuje aj to, že Island je tak členom NATO, ako aj súčasťou Schengenského priestoru, rovnako má podpísanú dohodu s EÚ o voľnom obchode ešte z roku 1973.

Pre Island je otázne, či väčšina z jeho približne 300.000 obyvateľov členstvo v EÚ naozaj chce. Prieskumy verejnej mienky ukazujú klesajúci trend podpory tejto myšlienke od roku 2009.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh