EÚ je pripravená na ratifikáciu protokolu OSN o strelných zbraniach

Brusel 22. marca (TASR) – Európska komisia (EK) predložila dnes návrh na ratifikáciu protokolu OSN o strelných zbraniach, ktorý v mene Európskej únie podpísala ešte v roku 2002. EÚ prijala nové predpisy o predaji, držaní a prevode strelných zbraní v rámci Európy aj mimo nej a je pripravená na ratifikáciu, uvádza sa v správe EK.

Protokolom OSN o strelných zbraniach sa má posilniť spolupráca v oblasti boja proti nezákonnej výrobe ručných zbraní, ako sú ručné strelné zbrane a pištole, a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Tento obchod prináša organizovanému zločinu na celom svete okolo 180 miliónov eur ročne.

"Nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami predstavuje pre bezpečnosť európskych občanov čoraz väčšiu hrozbu a lukratívny biznis pre organizované skupiny. Musíme posilniť kontrolu strelných zbraní v EÚ pri ich vstupe, vnútornom pohybe i výstupe s cieľom zabrániť ich zneužitiu," vyhlásila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisárka upozornila na skutočnosť, že v závere protokolu OSN o strelných zbraniach sa potvrdzuje záväzok EÚ chrániť občanov v únii aj mimo nej pred rizikom ozbrojeného násilia.

Text protokolu obsahuje ustanovenia o uchovávaní podrobných záznamov o dovoze, vývoze a pohybe strelných zbraní v tranzite; o prijatí medzinárodného systému označovania strelných zbraní pri výrobe a pri každom dovoze; o zriadení harmonizovaného systému udeľovania licencií, prostredníctvom ktorého sa riadi dovoz, vývoz, pohyb v tranzite a opätovný vývoz strelných zbraní; o predchádzaní krádežiam, stratám alebo presmerovaniu strelných zbraní na čierny trh a výmene informácií týkajúcich sa autorizovaných výrobcov, predajcov, dovozcov a vývozcov, ako aj trás používaných pašerákmi a osvedčených postupov pri boji proti pašovaniu.

Rada EÚ by teraz mala so súhlasom Európskeho parlamentu prijať návrh na ratifikáciu protokolu OSN o strelných zbraniach. Komisia do konca roka 2013 predloží oznámenie o obmedzovaní hrozby, ktorú pre vnútornú bezpečnosť EÚ predstavujú strelné zbrane.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem