EÚ je za nové pravidlá OSN pre transparentnosť sporov medzi investormi a štátom

Brusel 29. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla, aby pravidlá OSN týkajúce sa transparentnosti v rámci riešenia sporov medzi investormi a štátom (ISDS), boli začlenené do dohôd o voľnom obchode a investíciách, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s viacerými partnermi.

Tieto pravidlá predstavujú významnú zmenu pri poskytovaní prístupu verejnosti k dokumentom, ktoré sa týkajú prípadov ISDS, vrátane híringov, ktoré majú byť otvorené pre verejnosť, a na ktorých všetky zúčastnené strany môžu predkladať svoje pripomienky.

Zatiaľ sú pravidlá OSN týkajúce sa transparentnosti pri ISDS použité iba v nových investičných zmluvách. Komisia ich začlenila do všetkých dokončených a prebiehajúcich rokovaní EÚ, ktoré takéto spory obsahujú.

Dnešné návrhy EK, ak ich prijme Rada, umožnia EÚ a jej členským štátom, aby dodržiavali nový Dohovor OSN o transparentnosti. To právne a technicky umožní rozšíriť pravidlá transparentnosti aj na existujúce zmluvy. V súčasnosti existuje okolo 3000 takýchto platných zmlúv na celom svete a členské štáty EÚ tvoria zhruba polovicu z nich.

„EÚ a členské štáty by mali podpísať Dohovor OSN bez otáľania. Nové pravidlá sú vítanou a potrebnou reformou systému ISDS na celom svete a urobia aj staré zmluvy transparentnejšími,“ skonštatovala eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

EÚ bola nápomocná pri zostavovaní oboch pravidiel OSN pre transparentnosť a nového Dohovoru OSN o transparentnosti. Dohovor umožňuje krajinám a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie, ako je EÚ, deklarovať ochotu uplatňovať pravidlá OSN o transparentnosti aj pri prípadoch uzavretých v rámci svojich doterajších dohôd o investíciách.

V praxi by nové pravidlá transparentnosti mohli byť použité pri vyše 1400 bilaterálnych investičných zmluvách uzavretých členskými štátmi EÚ a tiež v prípade Zmluvy o energetickej charte, ktorej členom je EÚ od roku 1998.

Teraz je na Rade, aby schválila návrhy EK. Dohovor OSN bude pripravený na podpis dňa 17. marca 2015 v Port Louis na Mauríciu a následne v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll