Jednotné pravidlá azylového systému sa tvoria len krok za krokom

Brusel 19. júna (TASR) – Snaha Európskej únie, aby na jej území platil jeden azylový systém, sa musí spoliehať na taktiku krok za krokom: "Naprieč Európou existujú veľké rozdiely, najmä čo sa týka podielu udelenia azylu a podmienok prijímania utečencov," charakterizovala situáciu pre TASR Tove Ernstová z kabinetu komisárky Cecilie Malmströmovej, zodpovednej za vnútorné záležitosti.

Exekutíva EÚ predstavila svoj zmenený náhľad na problematiku v posledných dvoch rokoch a zaviedla pojem "jednotný azylový systém", ktorého jednotlivé súčasti sa počas posledných 12 mesiacov snaží intenzívne dostať do života.

"Komisia je presvedčená, že len dokonalá harmonizácia v oblasti mechanizmu udeľovania azylu a prijímania utečencov môže zaručiť jasné štandardy s prioritami efektívnosti konania a férového zaobchádzania. Tým by sme mohli demonštrovať, že vieme podržať ľudí v skutočnej núdzi a vyhli by sme sa rozdielnosti legislatívnych základov, implementovaných rozličných spôsobom," vysvetlila Ernstová stanovisko Európskej komisie.

V rámci krajín EÚ existujú obrovské rozdiely v prísnosti posudzovania žiadostí o azyl, čo možno vyčítať aj z dostupných čísel vzťahujúcich sa k počtu utečencov. Kým v niektorých štátoch sa k azylovej ochrane dostane okolo polovice žiadateľov (Malta, Slovensko, Portugalsko, Dánsko), v iných je drvivá väčšina zamietnutých a pobyt osobám, ktoré sú v hrozbe prenasledovania vo vlasti, sa nepovoľuje (Grécko, Írsko, Španielsko).

Posilnenie jednotného azylového systému by mali priniesť zmeny v smernici o prijímaní utečencov, nariadení Dublin-II a Eurodac. Zmeny by mali napríklad uľahčiť lepší prístup azylantom na pracovný trh či k štúdiu v novej krajine, lepšiu ochranu ich osobných dát a zlepšenie zaobchádzania s najzraniteľnejšími. Únia vlani na jeseň rozbehla aj program presídlenia utečencov (Joint EU Refugee Resettlement Programme) v úsilí vyjsť v ústrety azylantom, ktorí sa chcú usadiť v inej krajine, než v akej dostali útočisko.

Tých najzraniteľnejších sa má dotýkať čerstvý akčný plán zo 6. mája tohto roku o zaobchádzaní s maloletými, ktorí sa ocitnú mimo svojej vlasti bez rodičovského dozoru.

(spravodajca TASR Silvester Balog) dem