Každý rok prichádzajú do únie tisícky maloletých migrantov bez sprievodu

Brusel 28. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes v správe o situácii maloletých bez sprievodu dospelých osôb v EÚ vyzýva, aby sa na vnútroštátnej aj európskej úrovni vynakladalo zvýšené úsilie, ktoré umožní účinne reagovať na tento zložitý nadnárodný problém pri plnom rešpektovaní práv dieťaťa.

Správa EK upozorňuje na skutočnosť, že každý rok prichádzajú do Európy tisíce maloletých bez sprievodu s nádejou, že tu nájdu nový život. Väčšina z nich unikla pred vojnami, konfliktami alebo inými ťažkými životnými podmienkami a niektorí z nich pri tom stratili svojich blízkych.

Príchod maloletých osôb bez sprievodu z tretích krajín je dlhodobý jav sprevádzajúci migračné toky do EÚ. V roku 2011 podalo v členských štátoch EÚ žiadosť o azyl 12.225 maloletých osôb bez sprievodu dospelých. Tento počet je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi a v nasledujúcich rokoch sa pravdepodobne nezmení.

Ako vyplýva z odhadov niektorých členských štátov, omnoho väčší počet detí bez sprievodu prichádza do Európy nelegálne. Podľa údajov Talianska sa k 31. decembru 2011 nachádzalo na talianskom území 5959 maloletých osôb bez sprievodu. Francúzsko odhaduje počet týchto osôb na svojom území na 6000, v Španielsku prekročil v rokoch 2008 – 2011 celkový počet maloletých bez sprievodu 5500 a Belgicko odhaduje počet týchto osôb na 4000.

„Maloletí, ktorí prichádzajú k našim hraniciam bez sprievodu, patria medzi najohrozenejšie a najzraniteľnejšie skupiny v našej spoločnosti. Aj keď je povzbudzujúce, že politika EÚ pomáha zlepšiť ochranu a životné podmienky týchto detí, stoja pred nami ďalšie výzvy. Musíme v týchto prípadoch zlepšiť postupy, aby sme týmto osobám zabezpečili dôstojné prijatie na hraniciach EÚ," povedala komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Podľa komisárky to znamená, že okrem iného treba prehĺbiť spoluprácu a výmenu informácií medzi krajinami EÚ v tejto oblasti.

Komisia s cieľom zvýšiť ochranu maloletých bez sprievodu, ktorí vstupujú na územie EÚ, a vychádzajúc z rešpektovania práv dieťaťa, prijala v roku 2010 akčný plán. Podľa neho každé rozhodnutie, ktoré má vplyv na budúcnosť maloletého, musí byť prijaté so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa, bez ohľadu na jeho migračný status.

EÚ sa zaviazala zaviesť do konca roka 2012 spoločný azylový systém. Komisia navrhla zvýšiť úroveň ochrany maloletých bez sprievodu a dúfa, že Európsky parlament a Rada zaujmú k tejto záležitosti rovnaké stanovisko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh