Komisia je spokojná s vôľou Maďarska zmeniť mediálny zákon

Brusel 1. februára (TASR) – Európska komisia je spokojná s tým, že Maďarsko prejavilo záujem o zmenu svojho mediálneho zákona, povedal dnes hovorca komisie Jonathan Todd. Budapešť v pondelok doručila odpoveď na výhrady komisie, ktoré adresovala komisárka Neelie Kroesová maďarskej vláde a vytýkala nesúlad maďarskej legislatívy v troch bodov s európskymi zákonmi.

"Komisia víta odpoveď maďarskej vlády, v ktorej jednoznačne indikovala, že je pripravená vykonať zmeny vo svojom mediálnom zákone," reagoval Todd s dodatkom, že exekutíva únie sa pokúsi v čo najkratšom čase dohodnúť stretnutie s predstaviteľmi maďarskej vlády, kde by mali byť rozdiskutované detaily korekcií. Konkrétne Todd nepomenoval, o aké pokyny pôjde s odvolaním sa na budúcu expertnú analýzu, podľa ktorej sa bude komisia pri vyjednávaniach riadiť.

Podľa zistení EK maďarský mediálny zákon má účinnosť aj pre spoločnosti so sídlom v iných členských krajinách, teda aj nad rámec určený smernicou únie. Výhrady sformulované v liste komisárky sa ďalej týkali rozšírenia požiadavky vyváženého spravodajstva pre širší okruh médií, pričom v určitých prípadoch táto požiadavka poskytuje príliš široký priestor pre jej interpretáciu, a treťou diskutabilnou problematikou je podľa EK otázka registrácie médií. Maďarsko sa teda v prípade, že vyhovie všetkým trom požiadavkám komisárky, vyhne tzv. infringementu, teda procesnému konaniu pre nesúlad národnej legislatívy s európskymi právnymi predpismi.

"Ak sa tak stane, potom nie je dôvod nijaké konanie ďalej iniciovať. Ide nám o to, aby boli národné právne systémy v súlade s európskou legislatívou a keď to tak nie je, aby sa čo najskôr vykonala náprava," doplnil Todd.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh