Komisia vyčíta Slovensku problémy pri preplácaní nákladov na liečbu mimo SR

Bratislava 5. mája (TASR) – Európska komisia dnes požiadala Slovensko zaslaním formálnej žiadosti, aby si splnilo svoje záväzky týkajúce sa pravidiel náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte EÚ. Ako pre TASR reagovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková, rezort upravil podmienky prostredníctvom vyhlášky. "Všetko je v poriadku."

Komunitárne právo hovorí o slobode poskytovania služieb a z neho vyplývajúcom práve na náhradu nákladov za liečbu v inom členskom štáte. Práva sa rozchádzajú v rozsahu liečby, iné sa vzťahujú na ambulantné ošetrenie a iné na hospitalizáciu. Pravidlá sa zharmonizovali, aj čo sa týka uznávania lekárskych predpisov, vystavených lekármi v iných členských štátoch.

V prípade Slovenska konštatuje komisia, že na základe slovenských právnych predpisov "slovenskí pacienti nemajú istotu, že sa im preplatia náklady za liečbu v iných členských štátoch v súlade so zásadou slobody poskytovania služieb".

Konanie voči Slovensku dospelo do druhej fázy, keď došlo k zaslaniu odôvodneného stanoviska. Pokiaľ príslušné slovenské orgány nepodajú dostatočné vysvetlenie vo veci do dvoch mesiacov, Slovensku bude hroziť proces na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

Podobný problém s nedostatočnou harmonizáciou má aj Dánsko, kde lekárne odmietajú uznávať väčšinu lekárskych predpisov zo zahraničia. Španielsko sa bude zodpovedať za nedodržanie práv pacientov pred súdom v Luxemburgu, lebo jeho právny systém uznáva preplácanie hospitalizácie alebo ambulantného vyšetrenia iba v prípade, že ide o ohrozenie života pacienta.

sb ala ed