EÚ kontrolovala fungovanie Schengenu. Nezistila väčšie nedostatky

Brusel 16. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala správu o prvej kontrole stavu Schengenu. Ide o polročný prehľad o fungovaní schengenského priestoru, ktorý prispeje k posilneniu politického usmernenia a spolupráce medzi krajinami, ktoré do tejto dohody patria.

EK vo svojej správe upozornila, že vyše 400 miliónov Európanov môže v súčasnosti cestovať bez pasu v rámci schengenského priestoru. Keďže Európania podnikajú každoročne viac než 1,25 miliardy ciest, je potrebná obozretnosť pri ochrane práva občanov na voľný pohyb.

"Schengen je jedným z najviac oceňovaných výdobytkov európskej integrácie. Má širokú podporu u občanov EÚ a v značnej miere prispieva k našej hospodárskej prosperite. Každý sa musí podieľať na zachovaní Shengenu. Začína to už s pravidelnou, zdravou rozpravou v Európskom parlamente a Rade, pre ktorú dnešná správa poskytuje dobrý základ", uviedla pri tejto príležitosti komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Prvá správa EK zahŕňa obdobie od 1. novembra 2011 do 30. apríla 2012 a predmetom jej hodnotenia je situácia na vonkajších hraniciach a v rámci schengenského priestoru. Správa hodnotí, že tlak na vonkajších hraniciach Schengenu sa sústreďuje na obmedzený počet problematických miest, najmä na východnú stredomorskú trasu cez Turecko do Grécka. Za posledné tri mesiace v roku 2011 bolo zaznamenaných skoro 30.000 neoprávnených prekročení vonkajších hraníc, z čoho sa okolo 75 percent uskutočnilo práve v oblasti východného Stredomoria.

Vzhľadom na závažné nedostatky zistené v Grécku sa komisia domnieva, že úsilie, najmä pokiaľ ide o kontrolu vonkajších pozemných a morských hraníc, ostáva naďalej prioritou. EÚ bude pokračovať v podpore úsilia tejto krajiny pri riadení vonkajších hraníc, najmä pomáhať pri efektívnejšom využívaní finančných zdrojov únie určených na riadenie migrácie.

Počas šesťmesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, boli kontroly na vnútorných hraniciach opätovne zavedené iba dvakrát. Francúzskom na hranici s Talianskom (3. a 4. novembra 2011 kvôli summitu G20) a Španielskom na hranici s Francúzskom a na letiskách v Barcelone a Girone (2. až 4. mája 2012 kvôli zasadnutiu Európskej centrálnej banky). Komisia sa bude ďalej usilovať o zabezpečenie plnej implementácie pravidiel EÚ, najmä pokiaľ ide o policajné kontroly a prekážky na vnútorných hraniciach.

Kontroly správneho uplatňovania pravidiel sa uskutočnili vo viacerých zúčastnených štátoch (prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu). Ich predmetom boli okrem iného vzdušné hranice v Maďarsku, na Malte a v Slovinsku, víza v Českej republike, Maďarsku, na Malte a v Slovinsku, policajná spolupráca na Malte, v Slovinsku, Švédsku, na Islande a v Nórsku a ochrana údajov v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a Islande. Aj keď sa v správe uvádza, že v niektorých prípadoch existuje ešte priestor na zlepšenie, žiadne z týchto hodnotení nepreukázalo také nedostatky, ktoré by si vyžadovali okamžité konanie Európskej komisie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc