Korčok rokoval s komisárom Oettingerom o energetickej budúcnosti SR

Brusel 6. mája (TASR) – Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger dnes prijal stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Ivana Korčoka. Slovenský veľvyslanec počas stretnutia informoval komisára o stave implementácie tretieho legislatívneho balíčka o vnútornom trhu s elektrinou a plynom, politici diskutovali aj o budúcom zabezpečení energetickej bezpečnosti v Európe.

Korčok zdôraznil, že je veľmi dôležité zvážiť všetky dopady na energetické spoločnosti a nastaviť transparentné a nediskriminačné podmienky, ktoré by sa v konečnom dôsledku mali odraziť v zlepšení kvality dodávok a v cenách energii. Slovensko podľa jeho slov oceňuje finančnú pomoc zo strany Európskej komisie na projekt plynového prepojenia medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ako aj pre projekty reverzných tokov.

Korčok však zároveň vyjadril očakávanie, že EK bude viac podporovať projekty takých členských krajín ako Slovensko, ktoré sú závislé len na jednom dodávateľovi energie a boli najviac postihnuté plynovou krízou.

"Do tohto kontextu patrí aj silnejšia podpora prepojenia sever-juh v rámci strednej a východnej Európy. Očakávame výraznejšiu pomoc pri implementácii nariadenia pre Transeurópske energetické siete", uviedol veľvyslanec.

Stály predstaviteľ prízvukoval aj dôležitosť naplnenia cieľov v oblasti znižovania dopadov na klimatické zmeny, ktoré sa dá dosiahnuť vyváženým energetickým mixom, v prípade SR má v tomto mixe výrazné zastúpenie jadrová energia.

Z tohto dôvodu tlmočil Korčok spokojnosť s kladným stanoviskom EK k dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Obaja predstavitelia prerokovali aj prípravu na Európske jadrové fórum, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.–26. mája 2010 v Bratislave.

(spravodajca TASR Silvester Balog)