EÚ kritizovala Bosnu za nedodržiavanie medzinárodných záväzkov

Brusel 22. júla (TASR) – Rada EÚ pre zahraničné záležitosti dnes na zasadnutí v Bruseli vyjadrila znepokojenie nad tým, že Bosna a Hercegovina nenapreduje v približovaní sa k Európskej únii.

Diplomati upozornili, že kým ďalšie krajiny v regióne západného Balkánu zaznamenávajú badateľný pokrok, Bosna a Hercegovina viditeľne zaostáva.

Ministri zároveň vyjadrili ľútosť nad politickým zlyhaním bosnianskych lídrov, ktorí sa za posledné tri roky nedokázali podriadiť rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Sejdič a Finci. To podľa diplomatov krajinu zaraďuje na zoznam štátov, nedodržiavajúcich medzinárodné záväzky.

Prípad Sejdič a Finci upozornil na skutočnosť, že podľa bosnianskej ústavy a volebného zákona nemajú Rómovia a Židia právo kandidovať v prezidentských a parlamentných voľbách. Táto diskriminácia je postavená na etnickom základe.

Rada ministrov uviedla, že je znepokojená možnými dôsledkami prípadu Sejdič a Finci z hľadiska parlamentných volieb v roku 2014. Vyzvala preto politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby nastavilo ako svoju prioritu zosúladenie ústavy s Európskym dohovorom o ľudských právach.

Diplomati EÚ naliehavo apelovali na bosnianskych činiteľov, aby sa dohodli na implementácii tohto rozhodnutia a aby v tejto súvislosti obnovili konštruktívne rokovania s EÚ prostredníctvom špeciálneho vyslanca EÚ pre Bosnu a Hercegovinu Petrom Sorensenom.