EÚ: Litva chce počas predsedníctva v EÚ presadiť zriadenie Európskej prokuratúry

Brusel 5. augusta (TASR) – Rozpočet Európskej únie (EÚ) ročne stráca asi 280 miliónov eur pre podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Ak bude návrh na zriadenie Európskej prokuratúry schválený, tento orgán musí mať mandát na účinné vyšetrovanie nezákonného využívania prostriedkov rozpočtu EÚ a na ďalšie podvody v neprospech spoločného rozpočtu. Uviedol to dnes litovský minister spravodlivosti Juozas Bernatonis, ktorého krajina v súčasnosti predsedá polročnému predsedníctvu v EÚ.

Bernatonis upozornil, že v súčasnosti členské štáty EÚ majú výlučnú právomoc stíhať vinníkov za podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ.

"V dôsledku škôd spôsobených týmito zločinmi EÚ každoročne stráca stovky miliónov eur. Pre obmedzené zdroje vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní takéto trestné činy nie sú vždy vyšetrované. Niekedy podvodníci nie sú vôbec potrestaní za podvody na rozpočte EÚ, najmä ak sa takéto trestné činy páchajú v niekoľkých členských štátoch naraz. Preto je nutné zaistiť maximálnu efektivitu ochrany európskych daňových poplatníkov," uviedol Bernatonis v stanovisku pre médiá.

Existujúce inštitúcie EÚ, ako sú OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), Eurojust (jednotka EÚ pre súdnu spoluprácu) či Europol (agentúra zameraná na trestnú činnosť v únii), nemajú mandát na vyšetrovanie a stíhanie podvodov zameraných na rozpočet.

Navyše, vyšetrovanie trestných činov tohto druhu je zložité, pretože medzi členskými štátmi ešte stále existujú rozdiely pri definícii pojmu "podvod na EÚ".

Návrh na vytvorenie Európskej prokuratúry predložila Európska komisia (EK) 17. júla. Pôsobnosť novozriadenej inštitúcie sa vzťahuje na vyšetrovanie trestných činov spojených s rozpočtom EÚ, stíhanie ich páchateľov a na podporu trestného stíhania za tieto podvody na úrovni vnútroštátnych súdov.

S cieľom zabezpečiť efektívnosť vyšetrovania Európskou prokuratúrou dôkazy zákonne získané v jednom z členských štátov únie by mali byť prípustné pred súdmi všetkých ostatných členských štátov.

Podľa návrhu EK bude mať Európska prokuratúra decentralizovanú štruktúru skladajúcu sa z európskeho prokurátora, štyroch zástupcov a prokurátorov delegovaných každým členským štátom EÚ. Nová inštitúcia bude integrovaná s vnútroštátnymi súdnymi systémami členských krajín.

"Európski prokurátori budú mať mandát na vyšetrovanie a stíhanie v jednotlivých členských štátoch, čo zahŕňa aj účasť národných expertov a uplatnenie vnútroštátneho práva. Budú aj naďalej vykonávať funkcie prokurátorov v jednotlivých štátoch, ale v službách Európskej prokuratúry musia byť úplne nezávislí," upozornil v tejto súvislosti Bernatonis a dodal, že vytvorenie Európskej prokuratúry je jednou z prioritných tém litovského predsedníctva v EÚ v oblasti trestného práva.