EÚ má oddnes voľnejšie obchodné podmienky s niektorými štátmi Latinskej Ameriky

Brusel 1. augusta (TASR) – Oddnes vstupuje do platnosti komplexná obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou a Peru. Dnešným dňom vstupuje do platnosti aj obchodná časť Asociačnej dohody, ktorú EÚ podpísala v roku 2012 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou.

Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou otvorí trhy exportérom z oboch strán a vďaka odbúravaniu colných bariér by mala priniesť ročnú úsporu vyše 500 miliónov pre obchodné firmy.

EÚ očakáva, že vylepšené a stabilnejšie podmienky pre obchod a investície povedú k posilneniu obchodu a investícií medzi EÚ a andskými oblasťami Južnej Ameriky. Dohoda bola podpísaná medzi EÚ, Kolumbiou a Peru v júni 2012.

Podobné očakávania má únia aj od uvoľňovania obchodných podmienok s trojicou stredoamerických štátov. EÚ dúfa, že uvoľnenie obchodu bude čoskoro platiť pre všetkých šesť krajín Strednej Ameriky.

"Výhody nie sú len ekonomické. Zjednotenie Európy ukázalo, že ekonomická integrácia má pozitívny vplyv aj na politickú integrácii, takže táto dohoda by mala priniesť väčšiu stabilitu v celom regióne. Som rád, že Honduras, Nikaragua a Panama urobili krok vpred a teším sa, že ďalší partneri regiónu sa čoskoro pripoja," uviedol v tejto súvislosti komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht.

Obchodná dohoda s EÚ otvára trhy pre tok tovarov, verejného obstarávania, služieb a investícií na oboch stranách. Vytvára sa tým stabilné prostredie pre podnikanie a investície na základe predvídateľných a vymáhateľných pravidiel obchodu. Dohoda poskytuje transparentný spôsob urovnania prípadných obchodných sporov a obsahuje ďalekosiahle ustanovenia zabezpečujúce ochranu ľudských práv a záväzky týkajúce sa pracovných noriem a ochrany životného prostredia.

EÚ je pre Strednú Ameriku druhým najväčším obchodným partnerom. V roku 2012 celkové obchodné toky s tovarmi pre túto oblasť predstavovali 14 miliárd eur. Z toho v prípade Hondurasu to bolo 1,4 miliardy eur, s Panamou 1,2 miliardy eur a s Nikaraguou 0,4 miliardy eur.

Stredoamerické krajiny vyvážajú najmä poľnohospodárske produkty (káva, banány, ananás, cukor) a morské plody, ale aj niektoré priemyselné výrobky (mikročipy, zdravotnícke a optické prístroje). EÚ vyváža hlavne farmaceutické výrobky, spracovanú ropu, autá a strojárenské zariadenia.

Prínosy tejto dohody na makroekonomickej úrovni budú väčšie pre krajiny Strednej Ameriky ako pre EÚ. HDP krajín Strednej Ameriky je menej ako 1 % európskeho HDP. Stredoamerická ekonomika očakáva vďaka dohode s EÚ rast o viac ako 2,5 miliardy eur ročne.

Pre Kolumbiu je EÚ tretím najväčším zdrojom dovozu (prevažne stroje a dopravné prostriedky). Zároveň je EÚ pre Kolumbia druhým najväčším exportným trhom (poľnohospodárske výrobky, palivo a ťažobné odvetvie). Obchodná dohoda by mala umožniť Kolumbii diverzifikovať vývoz do EÚ, a to nielen v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ale tiež pre priemyselné výrobky. Vzájomný objem obchodnej výmeny s touto krajinou dosiahol v roku 2012 vyše 14 miliárd eur. EÚ je jedným z najväčších investorov v Kolumbii.