Medzi členskými krajinami sú veľkérozdiely v chápaní azylovej politiky

Brusel 15. júla (TASR) – Krajiny Európskej únie sa nevedia dohodnúť na princípoch spoločnej azylovej politiky. Vyplynulo to z dnešného neformálneho rokovania ministrov vnútra a spravodlivosti.

Spoločné pravidlá pre azylovú politiku sú súčasťou tzv. Štokholmského programu, ktorú si nastupujúce belgické predsedníctvo postavilo za jeden z priorít polročného obdobia na čele únie.

Belgičania si postavili za cieľ zaviesť spoločné zaobchádzanie s azylantmi do roku 2012, ale na princípoch sa členské krajiny dohodnúť ani v neformálnej rovine dnes nedokázali.

"V súčasnosti existujú signifikantné rozdiely vo vnímaní azylovej politiky naprieč Európou. Niektoré krajiny musia ustáť väčší tlak, čo sa týka utečencov, iné menší. Ale rovnako odlišne sú vnímané aj rozdiely v zaobchádzaní s azylantmi, ako aj v udelení azylu pre žiadateľov," komentovala súčasný stav komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy