Ministri financií sa po letnej pauze znovu vrátia k finančnej reforme únie

Brusel 6. septembra (TASR) – V utorok (7.9.), netradične v jeden deň, sa uskutočnia septembrové zasadnutia Rady ministrov Európskej únie pre finančné a ekonomické otázky i ministrov financií eurozóny. Slovensko bude zastupovať na oboch schôdzkach minister financií Ivan Mikloš.

Stretnutie ministrov EÚ sa nesie tak ako pred letnými dovolenkami v znamení reformy finančného fungovania únie, má sa ďalej dolaďovať jeho forma a prijať ďalšie opatrenia na zamedzenie kríz v budúcnosti, ktoré aj v súčasnosti ešte kvária európsku dvadsaťsedmičku.

Jednou z hlavných tém je znovu tzv. európsky semester. Ten nesie v sebe každoročné nahliadnutie do rozpočtového náčrtu všetkých členských štátov zo strany Európskej komisie, a to ešte pred tým, než o ňom zahlasujú národné parlamenty. Jeden z najdôležitejších elementov, ako dosiahnuť dodržanie Paktu stability a rastu, má predstaviť inštitút "verejného hodnotenia" rozpočtového rámca, následne by EK vydávala odporučenie pre tú-ktorú krajinu, v ktorých oblastiach by mala uskutočniť korekcie. Podľa terajšieho stavu by mali členské krajiny odovzdať svoje rozpočtové plány na nasledujúci rok, najneskôr do konca apríla v aktuálnom roku.

Rada sa bude zaoberať aj prípadným zavedením pravidelnej povinnej platby pre komerčné banky, ktoré by mali zamedziť tomu, aby sa počas ekonomickej recesie finančne podieľali občania na jej odvrátení a pomoci bankám v problémoch. Harmonizovaná "daň" by sa potom sústredila do 27 fondov v jednotlivých členských krajinách a zdroje z nej by boli akousi "železnou istotou". Tá by bola k dispozícii v prípade krízovej situácie v bankovom sektore. V niektorých členských štátoch sa táto daň už využíva. EÚ chce, aby podmienky aplikácie boli predbežne od roku 2012 zjednotené. Diskusia sa očakáva aj na tému možného zavedenia dane z finančných transakcií, alternatívou je aj daň z finančných aktivít.

Predstavitelia Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie sa len pred niekoľkými dňami (2.9.) dohodli na počte a zavedení troch nových kontrolných orgánov európskeho finančného trhu, Rada ministrov má odobriť toto rozhodnutie o založení nových inštitúcií. Tri nové inštitúcie začnú svoje fungovanie od januára budúceho roka a budú mať na starosti sledovanie dodržania transparentnosti na bankovom trhu, poisťovacom trhu a vo fungovaní búrz. Takisto začína účinkovanie Európska rada pre systémové riziká (European Systemic Risk Board), ktorá má alarmovať EÚ pred nepriaznivým ekonomickým vývojom a nájsť včas protizbrane na ich eliminovanie.

Podtémou stretnutia bude aj pokračovanie spoločnej finančnej výpomoci EÚ a Medzinárodného menového fondu Maďarsku, o ktorú krajina požiadala po prvej fáze ekonomickej krízy ešte v roku 2008. Kontrolná misia EÚ a MMF v júli sa neskončila pre Budapešť presvedčivo, obe inštitúcie vytkli maďarskej vláde nedostatočnú snahu o rozpočtovú disciplínu.

Netradične až po schôdzke finančných ministrov je na programe stretnutie euroskupiny v utorok popoludní. Na ňom sa bude rokovať najmä o Grécku a jeho plnení podmienok pre uvoľnenie v poradí druhej tranže pôžičky z celkovej hodnoty 8 miliárd eur. Finanční ministri eurozóny musia zareagovať aj na to, že Slovensko odmietlo po parlamentnom hlasovaní poskytnúť 807 miliónov eur pre potreby Grécka, v utorok sa rozhodne v akom pomere sa na zaplatení "slovenskej" časti budú podieľať ostatné krajiny.

(spravodajca TASR Silvester Balog)