Mobilní Európania sú väčšinou mladší a idú do zahraničia za prácou

Brusel 11. februára (TASR) – Občania EÚ chodia do iných krajín únie najmä kvôli pracovným príležitostiam, sú v priemere mladší a s väčšou pravdepodobnosťou pracujú. To sú hlavné zistenia nezávislej štúdie o vplyve práva na voľný pohyb osôb v rámci EÚ, ktorá bola dnes zverejnená pri príležitosti Konferencie starostov o voľnom pohybe.

Konferencia sa konala v Bruseli na pôde Výboru regiónov a v spolupráci s Európskou komisiou.

Štúdia sa zamerala na šesť európskych miest vybraných pre nadnárodné zloženie ich obyvateľov: Barcelonu, Dublin, Hamburg, Lille, Prahu a Turín.

Ukazuje, že v prípade všetkých šiestich miest mal prílev mladých občanov EÚ v produktívnom veku pozitívny hospodársky vplyv. Z miestneho hodnotenia v Turíne vyplýva, že daňové príjmy od cudzincov priniesli vnútroštátnym verejným financiám čistý zisk 1,5 miliardy eur. Zo štúdie tiež vyplýva, že noví pracovníci pomohli vyplniť medzery na miestnom trhu práce, prispeli k rastu nových odvetví a pomohli vekovo vyvážiť starnúce obyvateľstvo.

V rámci štúdie sa zistilo, že migrujúci občania majú často vzhľadom na pracovné miesta, ktoré obsadzujú, príliš vysokú kvalifikáciu, zarábajú menej a nie vždy majú rovnaký prístup k bývaniu a vzdelaniu.

V prípade Prahy, ktorá má 1,2 milióna obyvateľov, štúdia ukázala, že okolo 3,4 percenta obyvateľstva (42.662 osôb) tvoria mobilní občania z iných krajín EÚ. Z tohto počtu je vyše polovica (52,5 percenta) zo Slovenska. Občania iných krajín EÚ prišli do Prahy predovšetkým s cieľom štúdia a zamestnania.

"Voľný pohyb je prínosom pre Európu, jej občanov a ekonomiky. V niektorých mestách sa skutočne môžu objaviť výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Bolo by však nesprávne spochybňovať právo na voľný pohyb. Myslím, že na to, aby sme z výziev urobili príležitosti, musíme spolupracovať – na európskej, národnej aj miestnej úrovni," uviedla eurokomisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová počas príhovoru na konferencii starostov.

Komisárka zdôraznila, že EK bude aj naďalej poskytovať pomoc všetkým členským štátom v boji proti akejkoľvek výzve spojenej s voľným pohybom.

Zámerom dnešného stretnutia predstaviteľov inštitúcií EÚ so starostami európskych miest je pomôcť miestnym orgánom z celej Európy využívať najlepšie príklady úspešných politík integrácie občanov EÚ do miest, čo by bolo prínosom pre všetkých.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon