Na pozadí írskej dlhovej krízy sa stretnú ministri financií EÚ i eurozóny

Brusel 16. novembra (TASR) – Netradične v utorok a stredu sa stretnú ministri financií Európskej únie, aby na pozadí v posledných týždňoch zintenzívňujúcej sa írskej finančnej krízy rokovali o aktuálnych otázkach finančného fungovania európskej 27-ky.

Už dnes sa stretnú aj ministri financií eurozóny, ktorí budú mať plné ruky práce s riešením ako ďalej s Írskom. Ostrovná krajina čelí kritickej situácii na poli verejných financií po záchrane niekoľkých finančných inštitúcií v krajine, do ktorých musela "napumpovať" miliardy eur. Nedôvera na trhoch, že Dublin dokáže zvládnuť splácanie svojich záväzkov a svoj astronomický rozpočtový deficit – 32 % hrubého domáceho produktu v tomto roku, čoraz viac približuje Írsko k tomu, aby požiadalo EÚ o uvoľnenie pomoci z Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSF). "Írsky problém" však oficiálne na programe zasadnutia nefiguruje, je však nesporné, že bude tvoriť hlavnú tému rokovaní.

Šéfovia rezortov financií únie majú bohatý, ale pestrofarebný program. Ministri bez ďalších rokovaní schvália novú regulačnú architektúru finančného fungovania únie v budúcnosti, čím sa ustanovia aj nové orgány – Európsky orgán pre banky (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a penzijné fondy (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európska rada pre systémové riziko (ESRB). Štvorica nových ustanovizní začne svoje pôsobenie už od 1. januára 2011.

Horúcejšie diskusie sa očakávajú o revízii nariadenia o ratingových agentúrach. Ministri sa budú zaoberať aj zjednotením vnímania dane z pridanej hodnoty uvalenej na finančné služby, ktorú napriek platnej smernici o neaplikovaní tejto dane v danej oblasti interpretujú členské štáty rôzne. Na pozadí efektívnejšieho boja proti daňovým špekuláciám a únikom sa budú snažiť nájsť aj spoločný kompromis o smernici týkajúcej sa administratívnej spolupráci. Tá by mala priniesť automatickú výmenu informácií o určitej skupine príjmov a kapitálu. Po niekoľkým mesiacoch sa vráti do agendy aj Grécko – Rada vyhodnotí progres v implementáciu akčného plánu o reorganizácii systému štatistického vyhodnocovania hospodárskych údajov v krajine.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll