EÚ na prvé dva roky programu Horizont 2020 vyčlenila vyše 15 miliárd eur

Brusel 11. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prvýkrát predstavila výzvy na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inovácie v hodnote 80 miliárd eur. V prvých dvoch rokoch jeho fungovania bude k dispozícii viac než 15 miliárd eur.

Tieto finančné prostriedky sú určené na stimuláciu znalostnej ekonomiky Európy a riešenie problémov, ktoré vedú k pozitívnej zmene životov ľudí. Patrí sem 12 oblastí, na ktoré budú opatrenia v rokoch 2014 – 2015 zamerané, napríklad personalizovaná zdravotná starostlivosť, digitálna bezpečnosť či inteligentné mestá.

Eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla, že financovanie projektov v rámci tohto programu prispeje k rastu, tvorbe pracovných miest a vyššej kvalite života.

"Program Horizont 2020 sme navrhli tak, aby prinášal výsledky, pričom sme výrazne znížili administratívne zaťaženie, aby bola účasť na tomto programe jednoduchšia. Vyzývam výskumných pracovníkov, univerzity, podniky vrátane malých a stredných podnikov a ďalšie subjekty, aby sa do programu prihlásili," vyhlásila komisárka.

Komisia prvýkrát stanovila priority financovania na obdobie dvoch rokov, čím výskumným pracovníkom a podnikom zabezpečila viac istoty, než kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o nasmerovanie politiky EÚ v oblasti výskumu. V prípade väčšiny výziev, ktoré budú financované z rozpočtu na rok 2014, možno projekty prihlásiť už odteraz, pričom ďalšie výzvy budú nasledovať v priebehu roka.

Len na samotné výzvy financované z rozpočtu na rok 2014 bolo vyčlenených približne 7,8 miliardy eur a financovanie sa zameriava na tri kľúčové piliere programu Horizont 2020: výnimočná veda (okolo 3 miliárd eur vrátane 1,7 miliardy na granty z Európskej rady pre výskum pre špičkových vedcov a 800 miliónov eur na štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov); vedúce postavenie priemyslu (1,8 miliardy eur na podporu vedúceho postavenia Európy v priemysle v oblastiach ako IKT, nanotechnológie, pokročilé výrobné technológie, robotika, biotechnológie a vesmír) a spoločenské výzvy (2,8 miliardy eur na inovačné projekty zamerané na riešenie spoločenských výziev programu Horizont 2020).

Oblasť spoločenských výziev sa týka siedmych oblastí: zdravie; poľnohospodárstvo, námorný priestor a biohospodárstvo; energetika; doprava; opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín; reflexívne spoločnosti a bezpečnosť.

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie so sedemročným rozpočtom v hodnote takmer 80 miliárd eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl