Na Slovensku funguje nová sieť Europe Direct

Bratislava 26. februára (TASR) – Na Slovensku začala fungovať nová sieť informačných centier Europe Direct, ktorá bude jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na poskytovanie informácií občanom na miestnej úrovni. Pre TASR to uviedla Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Vďaka novej sieti budú mať občania k dispozícii všeobecné informácie o záležitostiach EÚ vo všetkých jej úradných jazykoch, odpovede na otázky o politike Európskej únie, praktické informácie, napríklad ako zabezpečiť uznanie vysokoškolského diplomu v zahraničí alebo ako podať sťažnosť v prípade nebezpečných výrobkov, kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by chceli osloviť, ako aj odporúčania na prekonanie každodenných problémov pri uplatňovaní svojich práv v Európe.

"Sieť Europe Direct má dôležitú úlohu pri vysvetľovaní krokov, ktoré podniká Európska komisia na boj proti kríze a pri usmerňovaní pozornosti na témy týkajúce sa občanov. Verím, že nová generácia Europe Direct bude pre občanov v regiónoch dôležitým zdrojom informácií o právach a možnostiach, ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ," povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

V novej generácii siete Europe Direct, ktorá bude trvať od roku 2013 až do roku 2017, pôsobí 12 informačných centier. Západnú časť Slovenska pokryjú informačné centrá pôsobiace v Nitre, Trenčíne, Komárne a Senici, na strednom Slovensku budú pôsobiť centrá v Žiline, Banskej Bystrici a Lučenci, východ Slovenska pokryjú centrá pôsobiace v Poprade, Prešove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.

Slovenská sieť patrí do celoeurópskej siete Europe Direct, v ktorej bude pôsobiť vyše 500 informačných centier v 27 členských krajinách, od júla pribudnú aj informačné centrá v Chorvátsku.

Súčasťou informačnej siete Europe Direct sú i Európske dokumentačné centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ako aj informačná služba na bezplatnom telefónnom čísle 00 800 67 89 10 11. Na toto číslo sa dá volať z celej EÚ počas pracovných dní od 9.00 do 18.30 h, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie, vrátane slovenčiny.

Kontaktné údaje jednotlivých informačných centier siete Europe Direct možno nájsť na internetovej stránke www.europedirect.sk a na oficiálnej stránke Zastúpenia Európskej komisie v SR www.europa.sk.

df jk