EÚ navrhla jednotné zdanenie všetkých typov peňažných poukážok

Brusel 10. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla aktualizovať predpisy Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), aby zaistila jednotné zdanenie všetkých typov peňažných poukážok vo všetkých členských štátoch. Trh s poukážkami v EÚ dosahuje hodnotu viac než 52 miliárd eur ročne.

Najviac z tohto objemu – takmer 70 % – predstavujú predplatené telekomunikačné poukážky. Za nimi nasledujú darčekové poukážky a poukážky na zľavy.

Rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch o zdaňovaní peňažných poukážok však spôsobujú závažné nedostatky fungovania trhu. Namiesto toho, aby mohli spoločnosti skutočne využívať výhody jednotného trhu, čelia problémom dvojitého zdanenia a ťažkostiam pri rozširovaní svojej obchodnej činnosti cez hranice. Nové predpisy sú zamerané na riešenie tejto situácie.

„Obchod s poukážkami v Európe prekvitá, pričom každý týždeň sa ich predajú milióny. Neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa rozvoj tohto prosperujúceho trhu obmedzoval v dôsledku neistoty a ťažkostí v oblasti daňových predpisov," uviedol dnes komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta.

Podľa komisára vďaka novým predpisom EK o DPH môžu podniky, občania a daňové správy využívať prínosy skutočne jednotného trhu s poukazmi.

V rámci navrhnutých nových predpisov sa jasne vymedzia rôzne kategórie poukážok, ako aj ich zdanenie. V celej Európe sa tak umožní jednotné zaobchádzanie s transakciami zahŕňajúcimi peňažné poukážky.

V súčasnosti v EÚ neexistujú predpisy v oblasti DPH, ktoré by upravovali spôsob, ako zaobchádzať s transakciami zahŕňajúcimi poukážky. Vzhľadom na absenciu spoločných predpisov členské štáty vypracovali svoje vlastné postupy, ktoré však nie sú koordinované a často spôsobujú problémy podnikom, ako aj problémy pri výbere DPH.

Nové predpisy nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.