Nové pravidlá pre udelenie krátkodobých víz budú účinné od 5. apríla

Brusel 30. marca (TASR) – Tohtoročným Veľkonočným pondelkom vstupuje do účinnosti nový vízový kódex Európskej únie, ktorý rieši proces udelenia krátkodobých víz najmä pre cestovateľov pochádzajúcich spoza hraníc schengenského priestoru.

Nové harmonizované predpisy teda platia vrátane Slovenska pre všetky členské štáty EÚ okrem Veľkej Británie, Írska, Rumunska, Bulharska a Cypru, rozšírené o ďalšie krajiny mimo únie, ktoré sa pripojili k Schengenskej zmluve – Island, Nórsko a Švajčiarsko. Spoločnými pravidlami sa budú riadiť odteraz spolu v 25 štátoch Európy.

Ide však len o víza vzťahujúce sa na obdobie nepresahujúce 90 dní v akejkoľvek 180-dňovej pasáži počas roka (víza typu C), udelenie a forma dlhodobých víz (typu D, oprávnené na pobyt dlhší než tri mesiace) ostáva naďalej v plnej kompetencii členských krajín. Rušia sa víza typu D+C, teda dlhodobé víza s možnosťou cestovať prvé tri mesiace po celom schengenskom priestore a voľne pohybovať sa bude môcť odteraz na základe víz typu D.

Európska únia si stavia za cieľ aj zrýchlenie procesu vybavenia žiadateľov o víza, na zaevidovanie žiadosti by mali po novom stačiť dva týždne a samotné vybavenie by nemalo trvať dlhšie ako 15 dní. Mení sa aj vízový poplatok v prípade detí vo veku 6-12 rokov, ktorý bude vo výške 35 eur, pre ostatných je to 60 eur. Žiadatelia z krajín, ktoré podpísali s úniou Dohodu o zjednodušení vízového styku (Moldavsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Macedónsko), budú naďalej platiť 35 eur.

Nové pravidlá prinášajú aj "čierny zoznam", na ktorom budú osoby nežiaduce pre tú-ktorú krajinu a ostatné sa ním musia riadiť na základe solidarity. Ak by predsa chcela "nebezpečnému" indivíduu udeliť vízum druhá krajina, môže tak urobiť na základe výnimky a vydá víza platné len na jej území.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh