Nové pravidlá v telekomunikáciách pri strate alebo odcudzení osobných údajov

Brusel 24. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes uviedla, že zavádza nové pravidlá, v ktorých sa stanovuje, ako majú telekomunikační operátori a poskytovatelia internetových služieb postupovať, ak dôjde k strate, odcudzeniu či inému ohrozeniu osobných údajov ich zákazníkov.

Účelom "technických vykonávacích opatrení" je zabezpečiť, aby sa k všetkým zákazníkom v EÚ v prípade porušenia ochrany údajov pristupovalo rovnakým spôsobom a aby podniky pôsobiace vo viac než jednej krajine mohli takéto problémy riešiť na celoeurópskej úrovni.

Telekomunikační operátori a poskytovatelia internetových služieb disponujú mnohými údajmi o svojich zákazníkoch, ako sú ich mená, adresy a informácie o ich bankových účtoch. Od roku 2011 majú tieto spoločnosti všeobecnú povinnosť informovať vnútroštátne orgány a účastníkov o prípadoch porušenia ochrany osobných údajov.

Vďaka nariadeniu EK tieto spoločnosti získajú lepší prehľad o tom, ako splniť tieto povinnosti, a ich zákazníkom sa poskytne zvýšená záruka, pokiaľ ide o postup, akým sa bude ich problém riešiť.

Zámerom komisie je tiež podnecovať spoločnosti v tom, aby osobné údaje šifrovali. Komisia v spolupráci s agentúrou ENISA uverejní orientačný zoznam technologických ochranných opatrení, ako sú šifrovacie techniky, ktoré spôsobia, že údaje sa stanú nečitateľnými pre tie osoby, ktoré nemajú oprávnenie na to, aby do nich nahliadali.

Pravidlá boli schválené vo výbore členských štátov a preskúmané v Európskom parlamente a Rade ministrov. Boli prijaté vo forme nariadenia EK, ktoré má priamy účinok a nevyžaduje si ďalšiu transpozíciu na vnútroštátnej úrovni.

Nariadenie nadobudne účinnosť dva mesiace po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop