Novú architektúru finančného dohľadu podporil aj EP

Štrasburg/Brusel 22. septembra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu dali dnes zelenú novému systému finančného dohľadu v Európskej únii. Systematický dohľad má pomôcť vyhnúť sa situácii na trhoch, ktoré viedli postupne od roku 2008 k prehĺbeniu hospodárskej krízy. Posledným krokom pred implementáciou novej legislatívy je jej schválenie členskými štátmi, ktoré sa udeje v najbližších týždňoch.

Podľa novej legislatívnej normy sa od budúceho roka vytvoria štyri nové orgány, ktoré by mali včas alarmovať EÚ v prípade, že nastane neprehľadná a netransparentná situácia na burzách, v poisťovacom a bankovom sektore, štvrtým kontrolným orgánom je Európska rada pre systémové riziko (ESRB).

ESRB bude vlastne inštitúcia pri Európskej centrálnej banke (ECB), pričom jej šéfom počas prvých piatich rokov fungovania bude samotný najvyšší človek v ECB Jean-Claude Trichet. Úrad pre dohľad nad bankovníctvom bude mať sídlo v Londýne, úrad na kontrolu finančnej situácie v poisťovacom sektore vo Frankfurte, kým kontrolný orgán pre burzy bude mať domov v Paríži.

Ak by sa prípadná kríza rozvinula do cezhraničnej formy, úrady by spolu s národnými vládami, ktorých sa situácia týka, mohli intervenovať a prijať príslušné opatrenia. Národní regulátori však zostanú najvyšším dozorom pre účastníkov finančného trhu, ale s novými orgánmi musia úzko spolupracovať. Nové orgány "úniovej finančnej polície" budú mať vo svojej právomoci komisii pomáhať pri návrhoch legislatívy EÚ, ktorá by regulovala nekalé obchodovanie.

(spravodajca TASR Silvester Balog) pop