Nový portál Transparentnosť ponúka jednotný prístup k rozhodovaniu EK

Brusel 7. júna (TASR) – Dnes bol spustený nový webový portál Európskej komisie (EK) s názvom Transparentnosť. Jeho prostredníctvom bude prijímanie rozhodnutí v rámci EK pre občanov EÚ otvorenejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Portál podľa oznámenia EK sprístupňuje širokú paletu nástrojov, ktoré boli v ostatných rokoch vyvinuté s cieľom uľahčiť verejnú kontrolu a zjednodušiť uplatňovanie práv občanov. Poskytuje rýchly a priamy prístup k informáciám o právnych predpisoch, posúdeniach vplyvu, expertných skupinách a poradných výboroch, konzultáciách, zastupovaní záujmov a lobovaní, prístupe k dokumentom a príjemcoch prostriedkov EÚ.

"V úsilí o väčšiu otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu v EÚ zohráva EK vedúcu úlohu. Ešte veľa vecí v tejto oblasti však môžeme zlepšiť," uviedol v tejto súvislosti Šefčovič. EK podľa neho pozorne počúvala tých, ktorí nástroje transparentnosti používajú. Ich spoločnou výčitkou je, že tieto nástroje sú roztratené po celej webovej stránke EÚ a niekedy ich je ťažké nájsť.

S cieľom zaistiť čo najľahšiu použiteľnosť nového portálu boli na jeho otestovanie vyzvaní používatelia z najrozmanitejších oblastí, vrátane mimovládnych organizácií, médií, zástupcov záujmových skupín a Európskeho parlamentu.

V stanovisku európskeho ombudsmana, ktorý novú stránku taktiež otestoval, sa uvádza, že nový portál je oproti starej webovej stránke venovanej transparentnosti jednoznačne zlepšením.

Internet: http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy